LOADING

Type to search

Înmultirea Pâinilor

Share

Sfânta Scripturã ne poves­tes­te multe întâmplãri minu­nate, ne învatã cum sã trã­im bine si frumos, ferindu-ne de pãcate si rãutate. Chiar la înce­putul Noului Testament, în Sfân­ta Evanghelie dupã Matei, aflãm cum Mân­­tui­torul Iisus Hris­tos, din dragoste pentru oameni, a fãcut mul­te minuni, una mai impresio­nantã decât alta: a vindecat oameni bol­navi, a înviat morti, i-a învãtat pe oameni ce înseamnã credinta si dra­gostea adevãratã.
Odatã, Mântui­to­rul era urmat de o multime de oameni, ce se aduna­serã sã-L vadã si sã-I asculte învãtãturile. Mai întâi Dom­nul Iisus i-a vindecat pe cei bolnavi care ve­niserã acolo, apoi, fãcându-se sea­rã, le-a spus Apostolilor sã le dea oamenilor sã mãnânce, cãci fãrã îndoialã erau obositi si înfometati.
Sfintii Apostoli s-au uitat ui­miti unii la altii: cu ce sã hrãnesti atâta multime de norod, cãci erau acolo cam cinci mii de bãrbati, împreunã cu femeile si copiii lor.
– Doamne, nu-i putem hrãni pe toti, cãci toate merindele pe care le mai avem sunt cinci pâini si doi pesti.
Bunul Mântuitor le-a zâmbit întelegãtor si le-a spus cã dacã ai credintã si încredere în Dumne­zeu, nimic nu este cu neputintã.
Apoi le-a cerut pâinile si pestii. Le-a binecuvântat si le-a frânt împãrtindu-le lor bucãtile. Acestia au rupt mai departe bucãtile si le-au împãrtit din mânã în mânã, de la un om la altul.
Si, Doamne, ce minune! Frân­geau pâinile si împãrteau bucãtile întruna, fãrã sã se termine. ªi în curând toti oamenii tineau în mânã câte un codru de pâine si câte o bucatã de peste, cãci Bunul Dumnezeu S-a îndurat de ei, dãruindu-le pe lângã hrana sufleteascã a sfintelor învãtãturi si hrana trupeascã, pentru a-si potoli foamea.
Cât de încântati erau oamenii, vãzând puterea dumnezeiascã a lui Iisus Hristos. Se bucurau cu totii multumind lui Dumnezeu pentru cã le-a fost dat sã vadã cu ochii lor o asemenea minune.
Iar noi sã-i multumim la rândul nostru Tatãlui Ceresc pentru dragostea si ajutorul Sãu, rugându-L ca, asa cum au fost înmul­tite pâinile de cãtre Iisus, la fel sã sporeascã si rodul muncii noastre, pentru ca tot mai multi oameni sã aibã parte de bucurie si folos de pe urma noastrã.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *