LOADING

Type to search

Sfântul din vis

Share

Sfântul Dimitrie cel Nou din Ba­sa­ra­bi este ocrotitorul Bu­cu­­res­tiului. Sfintele sale moas­te se aflã chiar la Catedrala Patriar­ha­lã din centru, de la Piata Unirii, iar sãrbãtoarea sa este pe 27 oc­tom­brie, zi de mare pelerinaj, când pe Dealul Mitropoliei se strâng sute de mii de credinciosi veniti sã se închine Sfântului, sã-i mul­tumeas­cã pentru ajutorul primit sau sã-i aducã rugãciuni pline de credintã si sperantã.
Sfântul Dimitrie Basarabov a trãit cu 700 de ani în urmã, într-un sat de lângã Dunãre. Încã de tânãr a fost atras de viata cãlu­gãreascã, închinatã Domnului Hris­tos. Era o fire linistitã, ocupându-se mai ales de pãstoritul animalelor. Desco­pe­rind Sfântul o pesterã retrasã, nu departe de sat, s-a retras acolo trãind simplu, în post si rugãciune. Dupã moartea sa, douã pietre mari, asemenea unor stânci, s-au prãvãlit la intrarea pesterii astu­pând-o cu totul. Nimeni nu a stiut cã acolo, în pestera ascunsã, ca într-un mormânt, se gãsesc moas­te­le unui mare Sfânt.
Anii s-au scurs si iatã, cã într-o bunã zi, apele râului ce trecea pe lângã sat s-au umflat, inundând împrejurimile. Asa se face cã pietrele mari de la intrarea în pesterã au fost date la o parte de furia apelor. În acea noapte, o fetitã grav bolnavã din acel sat, cãreia nimeni nu-i putea gãsi leacul, a avut un vis minunat: în visul ei îi apãrea un om sfânt, care cu multã blândete în glas îi spuse:
– În pestera inundatã de lângã sat se aflã trupul meu. Dacã pãrintii tãi mã vor scoate din apã, eu te voi vindeca!
A doua zi dimineata, fetita s-a grãbit sã le povesteascã pãrintilor visul ei minunat. Acestia au alergat la preotul satului povestindu-i întâmplarea. Au mers cu totii la pestera cu pricina, iar fetita le-a arãtat locul pe care i-l arãtase Sfântul în vis. Intrând oamenii în apã, au scos de acolo trupul întreg al Sfântului Dimitrie. Ce bucurie a fost în întreg satul, nu doar pentru cã fetita s-a vindecat de îndatã, ci mai ales pentru cã acum aveau un Sfânt care sã îi ocroteascã. Sfintele sale moaste au stat multi ani chiar în biserica satului, dar vestea s-a dus despre minunile ce aveau loc acolo, multi oameni bolnavi tãmãduindu-se. Asa se face cã sfintele moaste au fost aduse cu mare alai în capitala tãrii Românesti.
Dragi copii, mergeti si voi la Ca­te­drala Patriarhalã sã vã închinati Sfântului Dimitrie cel Nou, cãci asa cum a ajutat-o pe fetita bolnavã, la fel va veni si în ajutorul vostru, cu har, sãnãtate, liniste si spor!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *