LOADING

Type to search

Agata

Share

Acest frumos nume vine din limba greacã si înseamnã bunãtate, cea bunã. Este un nume deosebit amintindu-ne cã bunã-
tatea este una dintre cele mai frumoase trãsãturi ale crestinului, luminând atât viata omului bun, cât si a celor din jurul sãu. “Cu adevãrat bun este acela care îi îmbrã­tiseazã pe toti si nu lasã pe nimeni în afara inimii sale.” (Sfântul Ioan din Kronstadt).
Sfânta Mucenitã Agata (†250) a fost o tânãrã fecioarã foarte frumoasã si bunã, ce se trãgea dintr-un neam ales si bogat din Panorm, în Sicilia. Atunci când unul dintre con­du­­cãtorii locu­ri­lor a vrut cu orice pret sã o facã sã pãcãtuiascã, obligând-o sã renunte la credinta ei, Sfânta Agata a preferat sã moarã ca o martirã decât sã se lepe­de de credinta în Hris­tos. A dat dovadã de o bunãtate fãrã margini, gândindu-se mereu la ceilalti si nu la ea însãsi, cãci, dupã o minune petrecutã în temnita în care se afla sfânta, paznicii s-au speriat si au fugit, lãsând portile deschise, însã Sfânta nu a fugit doar pentru ca strãjerii sã nu fie pedepsiti mai târziu. Nu a cedat nici promisiunilor si darurilor deosebite, dar nici amenintãrilor înfrico­sã­toare si chinurilor prin care a trecut. În urma su­ferintelor la care a fost supusã, trupul ei fiind sfârtecat si ars, Sfânta Mucenitã Aga­ta si-a dat sufletul lui Hristos, fiind pentru noi toti, un exemplu de curaj si bunãtate nemãrginitã. Ziua Sfin­tei Mucenite Agata este 5 februarie. Sfânta este patroana turnãtorilor de clopote, iar numele ei este invocat mai ales împotriva focului.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *