LOADING

Type to search

Apostolul Românilor

Share

Sfântul Apostol An­drei mai este numit si “cel dintâi che­mat”, cãci a fost pri­mul dintre uc­e­ni­cii Mântuitorului. În limba greacã “Andrei” înseamnã bãrbãtie si curaj, acest Sfânt fiind pentru crestini o icoanã a jertfei si a curajului, cãci a murit ca martir, fiind rãstignit pe o cruce în forma literei X, cu capul în jos. De atunci, aceastã cru­ce mai este numi­tã si Cru­cea Sfân­tului An­drei.

mântuitorul nostru, Dom­­­nul Iisus Hristos, a avut 12 ucenici apropiati numiti Apostoli. I-a învãtat ce înseamnã adevãrata dragoste si credintã si i-a trimis apoi în întreaga lume ca sã-i învete pe toti oamenii sã creadã în Dum­ne­zeu si sã trã­iascã fãrã de pãca­te. Fiecare a ple­cat în altã par­te, mer­gând din tarã în tarã, din ce­­tate în ce­tate. Pe pã­mân­tul tãrii noastre a ajuns Sfântul Apostol An­drei, pe care ne e drag sã-l numim si Aposto­lul româ­ni­lor. A­tunci când a a­juns în Do­bro­gea, Sfântul Andrei a a­du­­nat oa­menii si le­-a vorbit des­pre credin­ta în Iisus Hris­­tos, apoi i-a bo­tezat. Pânã în zilele noastre s-au pãstrat în folclorul ro­mânesc mai mul­­te colinde si cântece în care se po­ves­teste despre Sfân­­tul A­pos­tol An­drei si despre trecerea sa pe me­lea­gu­rile noas­tre. Existã chiar si un pârâu ce-i poartã numele. În pestera în care Sfântul Apostol a poposit, s-a ridicat un altar, transformând locul într-o bisericã subteranã. Astãzi se aflã aici Mâ­nãs­tirea Pestera Sfântului Apostol Andrei, pe care trebuie sã o vizitati cu pãrintii sau colegii de clasã, într-o excursie sau în vacantã.
Românii tin atât de mult la Sfântul Andrei încât l-au numit ocrotitorul Românie. Strã­bunicii nostri au numit chiar luna decembrie Undrea, nume ce înseamnã “luna lui Andrei”, cãci ultima lunã a anului începe imediat dupã Sãrbãtoarea Sfân­tu­lui Andrei.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *