LOADING

Type to search

Arhiereu

Share

Arhierei sunt denumiti preotii care au o functie înaltã în Bisericã: episcopii, mitropolitii si patriarhii. Acestia sunt arhierei. Mântuitorul Iisus Hristos este numit si Marele Ar­hi­ereu, deoarece este Ca­pul Bisericii, Condu­cã­torul si Ocroti­torul ei si al tuturor credinciosilor. În bisericã, cei ridicati în functii înalte au datorii mai mari si trebuie sã dea dovadã de mai multã dragoste si întelegere, dupã e­xemplul lui Iisus care a spã­lat El Însusi picioarele ucenicilor Sãi si le-a spus: „cel care vrea sã fie mare între voi, sã fie slujitorul vostru. ªi care va vrea sã fie întâiul între voi, sã le slujeascã tutu­ror. Cã si Fiul Omu­lui n-a venit ca sã I se slujeascã, ci ca El sã slu­jeas­­­cã.” Evan­ghelia dupã Marcu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *