LOADING

Type to search

Familia

Share

pãrintii si copiii, fratii si surorile sunt împreunã o familie. Familia a fost binecuvântatã de Dumnezeu încã de la Facerea lumii, când i-a creat pe Adam si pe Eva. Apoi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fãcut prima sa minune la o nuntã, când prin cãsãtorie se întemeiase o nouã familie. Membrii u­nei familii sunt strâns uniti înainte de toate prin dragostea ce
si-o poartã unii altora, prin respectul si grija de care dau dovadã. Tatãl, mama si copiii formeazã familia, care este atât de importantã, deoarece aici copilul petrece “cei sapte ani de-acasã”, în care învatã sã deosebeascã binele de rãu, frumosul de urât, bunãtatea de rãutate. Familia este un lucru sfânt, dupã cum si Mântuitorul a avut în copilãrie o familie care sã Îl creascã si sã Îl îngrijeascã cu toatã dragostea. Fiecare membru al familiei este dator prin tot ce face sã nu fie o pacoste si o povarã pentru ceilalti, ci un sprijin si o bucurie pentru familia sa. Apoi, sã nu uitãm cã, de fapt, noi, crestinii, suntem cu totii frati într-o singurã si mare familie, al cãrei Pãrinte iubitor, Dumnezeu, vegheazã la bunãstarea fiecãrui copil al sãu. Adevãratul crestin tine la aproapele sãu ca la un frate, dorindu-i numai binele, rugându-se pentru el si ajutându-l oricând cu tot ce îi stã în putintã.

“Sã vã veseliti cu familiile voastre pentru toate împlinirile voastre si pentru binecuvântãrile pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeu.” (Sfânta Scripturã, Deuteronom 12, 7)
“În cãminul familiei, tinerii trebuie sã-i respecte pe pãrinti, în afara cãminului pe toatã lumea, iar în singuratate pe ei însisi. (Demetrius)
“Toti suntem fiii unei mari familii.” (Sfântul Ioan Gurã de Aur)

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *