LOADING

Type to search

Legenda bradului împodobit

Share

Bradul este copacul ves­nic verde, fiind iubit si pretuit dintotdeauna. El apare în toate traditiile româ­ni­lor, din cele mai vechi timpuri si pânã astãzi. Este pre­zent la nuntã si la înmor­mân­­ta­re. ªi în fiecare ca­sã, în timpul sãr­bãtorilor de iarnã iarnã. El simbolizeazã viata vesnicã, tineretea si pu­te­rea, curajul si vointa. Iar pãdurile de brad impresioneazã prin mã­re­tie si dãinuire.

când S-a nãscut Pruncul Iisus, îngerii au venit în jurul sãu. Au mai venit si pãstorii care se aflau în apropiere. Dar drumul cel mai anevoios, l-au fãcut cei trei
magi, care veneau de departe tocmai pentru a se închina Împãratului lumii. Acestia erau foarte învãtati si stiau cã Mântuitorul Se va naste, asa cã au pornit la drum, cãlãuziti de steaua sfântã ce le lumina calea si le arãta drumul pe care sã-l urmeze. ªi bineînteles cã nu puteau sã se închine Fiului lui Dumnezeu fãrã un dar, care sã arate dragostea si bucuria lor. Asa se face cã au luat cu ei aur, smirnã si tãmâie dar ajungând aproape de Betleem, orasul unde S-a nãscut Mântuitorul, au vrut sã punã alãturi de darurile lor si o floare sau mãcar o creangã de copac înverzit, fiindcã nu doar oamenii, ci întreaga naturã se bucura de venirea lui Iisus. Dar, cãutând ei încoace si încolo, nu au gãsit nici un copac înverzit, cãci era iarnã si pomii îsi pierd acum vesmântul lor de frunze si flori. Însã, pe vârful unui deal au vãzut un brãdut mic. Bucurosi l-au luat cu ei si atunci când au ajuns lângã Maica Domnului si Pruncul Iisus au asezat bradul alãturi si au aninat darurile lor pe crengile sale verzi. De a­tunci, bradul mai este numit si Pomul de Crãciun. În a­min­tirea minu­natei veniri pe lume a Mântuito­ru­lui s-a pãs­trat obiceiul ca în timpul sãrbãtorilor de iarnã sã avem în casã un brad pe crengile cãruia sã asezãm globuri co­lo­rate, be­tealã strãlucitoare, fructe si lumânãrele. Iar sub brad, copiii cuminti gãsesc darurile mult asteptate. Prin prezenta sa în fiecare casã, mirosind a cetinã, bradul este simbolul bucuriei si al sperantei, cãci rãmâne vesnic verde, aducându-ne în suflete bucurie si luminã.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *