LOADING

Type to search

Mânãstirea Pestera Sfântului Apostol Andrei

Share

Pestera Sfântului Apostol Andrei – situatã la margi­nea pãdurii de lângã localitatea Ion Corvin din judetul Constanta este consideratã “Betleemul românesc”, locul unde s-a nãscut crestinismul la români.
Poporul român este, dupã greci si dupã romani, unul dintre cele mai vechi popoare crestine ale Europei.
Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru, a propovãduit credinta lui Hristos si în Dobrogea, în cetãtile Tomis (Constanta de azi), Callatis (Mangalia), Histria si altele. Dupã o veche traditie pãstratã în istoria Bisericii, dar si în folclorul românesc, Sfântul Apostol Andrei, a sosit în satul Cuzgun, numit în prezent Ioan Corvin. La marginea satului se aflã o pãdure care adãposteste douã pesteri care au servit Sfântului Andrei si celor dimpreunã cu el drept loc de închinare si de odihnã. Aceste pesteri au fost folosite ca biserici pentru primii crestini ai acestor locuri.
Mânãstirea plinã de har este de la un colt la altul un mister, care te face sã te gândesti la Dumnezeu si la cele sfinte. Aici se sãvârsesc zilnic slujbe si, bineînteles, Sfânta Litur­ghi­e, si se citesc rugã­­­­­­­­­ciuni pentru cei bolnavi. Sãrbã­toa­rea Sfântului An­drei, pe 30 no­iem­brie, este zi de mare pelerinaj, aici venind mii de credinciosi din toatã tara.

 

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *