LOADING

Type to search

Uriasul

Share

 Hristofor înseamnã Purtãtorul lui Hristos, cãci el Îl poar­­tã pe Mân­tu­i­torul a­tât pe u­me­rii sãi, cât si în sufletul sãu, prin credintã.

Demult, tare demult, pe vremea cruzilor împãrati romani, trãia un om înalt si puternic cum nu se mai vãzuse. Dar pe cât de fioroasã era înfãtisarea sa impunãtoare, pe atât de blând si curat îi era sufletul. Dorinta sa cea mai mare era sã-i slujeascã celui mai puternic împãrat si umblase din împãrãtie în împãrãtie si din cetate în cetate cãutându-l pe cel mai mare stãpân. Dar inima nu-l trãgea sã rãmânã la vreunul dintre acestia pentru a-l sluji. Asa se facã cã uriasul nostru trãia la marginea
unui râu peste care nu era nici un pod. Iar slujba sa, pe care de bunã voie si-o alesese, era sã-i treacã pe cãlãtori apa, tinându-i în spate sau purtându-i pe brate. Era atât de pu­ternic încât îi ducea cu tot cu bagaje si fiind atât de înalt, pãsea prin apa râului fãrã grijã, sprijinindu-se doar în toiag.
Într-o zi, însã, l-a rugat un copil sã-l treacã apa. Sfântul l-a urcat de îndatã pe umerii sãi si a pornit prin apa râului. Dar, cu fiecare pas, pruncul pãrea mai greu si tot mai greu, încât puternicul trup al uriasului începea sã se înconvoaie sub atâta povarã. Ba, la un moment dat a simtit chiar cã e cât
pe-aci sã se înece, cãci pentru o clipã a intrat cu totul sub apã. Aproape sleit de puteri a ajuns pe malul celãlalt, fãrã sã poatã întelege taina acestei întâmplãri. Copilul, însã, l-a privit cu blândete si i-a spus cã El este chiar Iisus Hristos, Cel care poartã cu El greutatea întregii lumi. I-a multumit apoi uriasului cã l-a purtat dincolo de râu si i-a spus cã de atunci înainte numele sãu va fi Hristofor, ceea ce înseamnã Purtãtorul lui Hristos. ªi înainte sã plece, Mântuitorul i-a mai spus sã-si înfigã toiagul în pãmânt si astfel va vedea cã tot ce i-a spus este adevãrat. Hristofor, uimit de aceastã întâmplare, a fãcut asa cum îi spusese Copilul. Iar a doua zi dimineata, mare i-a fost mirarea sã vadã cã toiagul sãu a înverzit, semn cã totul fusese adevãrat.
Acum întelegea cã atunci când apa râului îi trecuse peste crestet, de fapt el fusese botezat. De acum era crestin si, în sfârsit, era în slujba Celui mai mare si mai puternic stãpân: Dum­nezeu.
Sfântul Hristofor este ocrotitorul cãlãtorilor. De asemenea cres­tinii i se roagã si pentru a fi protejati de inundatii, re­vãr­sãri de ape si furtuni.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *