LOADING

Type to search

Alături de cei ieşiţi în stradă

Share

Atunci când o mică parte a trupului nostru omenesc suferă, durerea se transmite îndată la întreaga fiinţă umană. Atât trupul, cât şi sufletul din noi formează un tot unitar: omul.
De aproape două săptămâni, o mică parte din populaţia ţării noastre, în semn de disperare, a ieşit în stradă pentru a‑şi manifesta în mod democratic, fără violenţă, nemulţumirile din toate punctele de vedere.
Biserica nu poate sta indiferentă în faţa acestei realităţi dramatice prin care trece poporul român, ca de altfel şi alte  multe state  europene şi nu numai. Chiar dacă ar fi doar o singură persoană pe stradă, nu putem sta totuşi nepăsători; cu atât mai mult când, în aceste zile, au protestat zeci de mii de români, atât în ţară, cât şi în afară: Spania, Italia, Anglia, Franţa etc.
Ca preot ortodox, mă simt îndurerat când zăresc oameni săraci în vremea noastră, căutând înfometaţi hrană prin tomberoanele puse pentru depozitarea gunoiului şi a resturilor menajere. Trist, dar adevărat!
De câte ori citesc în Evanghelie pasajul biblic cu „Samarineanul milostiv” (Luca, cap. 10), mă revoltă sufleteşte atitudinea acelor slujitori care au trecut fără nici o sensibilitate sufletească pe lângă acea persoană aflată pe stradă, într‑o stare muribundă, abandonată de toată lumea. De multe ori m‑am pus în pielea acelei persoane – defavorizată, însângerată şi batjocorită – aflate pe drum în plină zi, cu mulţi trecători umblând pe ambele sensuri.
Nu fac parte din nici un partid politic; pentru mine, ca preot, cel mai mare şi puternic „partid” este „poporul cel binecredincios”, pentru care Biserica Ortodoxă se roagă în fiecare zi la toate slujbele sale religioase. Acest popor face parte prin botez din Biserică, care este de fapt „Trupul lui Hristos”, după cum ne spune şi Sfântul Apostol Pavel.
Ca preot sunt alături de toţi cei săraci, de cei şomeri, de acele persoane defavorizate, fără de adăpost în plină iarnă, de bătrânii uitaţi uneori chiar şi de propriii lor copii plecaţi în străinătate după pâinea cea amară „de toate zilele”; sunt solidar cu zecile de mii de tineri fără loc de muncă, îi compătimesc pe cei bolnavi care mor cu zile lângă spitalele care se închid rând pe rând în multe localităţi din ţara noastră. Mă doare situaţia sistemului de învăţământ românesc, care nu mai promovează de multă vreme adevăratele valori la care să aspire elevii şi studenţii neamului nostru; mă îngrijorează situaţia sistemului medical lipsit de o finanţare de stat garantată prin lege. Sunt înlăcrimat de plecarea milioanelor de români peste hotare, care de cele mai multe ori nu se mai întorc în ţară, lăsându‑şi, mulţi dintre ei, familiile de izbelişte. Pământurile noastre sunt vândute pe nimic străinilor şi altele rămân în paragină, fără a fi cultivate de noi, românii, din cauza sărăciei; bogăţiile noastre naturale aflate în adâncul pământului românesc sunt luate peste graniţă fără nici o oprelişte. Au început să ne ia şi credinţa ortodoxă, să ne scoată icoanele şi religia din şcoală şi din locurile publice. Suntem forţaţi de cei fără de lege din străinătate să legalizăm în România homosexualitatea şi prostituţia.
Este atinsă fiinţa naţională a poporului român. Suntem abandonaţi din toate părţile. De ce am ajuns în această decădere? Răspunsul îl găsim în Sfânta Scriptură, la cartea Plângerile lui Ieremia. Am pierdut ortodoxia, credinţa vie în Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi ne‑am întinat cu tot felul de păcate. Am păcătuit cu toţii. Acum este vremea să facem pocăinţă cu toţii; să ne recunoaştem fiecare cu ce am greşit printr‑o spovedanie sinceră şi cu căinţă. Să ne întoarcem cu faţa la Dumnezeu şi să rămânem cu credinţa vie în Biserica Ortodoxă. Trebuie să fim solidari cu cei aflaţi în nevoie. Să ne recâştigăm identitatea naţională şi spirituală, pe care am pierdut‑o de‑a lungul vremii. Să ne punem toată încrederea doar în Bunul Dumnezeu, Care este mare.
La acest moment nimeni nu ne poate salva: orice guvern ar veni, orice partid ar fi la putere, orice conducător se va alege în fruntea ţării. Trebuie urgent să ne schimbăm în bine noi înşine, cu toţii, începând de la mine, ca preot. Să ne lăsăm de tot felul de păcate şi să iubim ţara noastră, România, care este  „Grădina Maicii Domnului”.
Eu cred în miracole; sunt convins că jertfa martirilor neamului nostru românesc nu a fost în zadar. În aceste zile nu trebuie să apelăm la nici o formă de violenţă fizică căci judecata lui Dumnezeu este dreaptă şi iminentă. Nimeni nu va putea fugi din faţa Lui.
Să ne rugăm mai mult pentru binele poporului nostru român, căci rugăciunea noastră înlăcrimată înaintea lui Dumnezeu face minuni.