LOADING

Type to search

Cristian TABĂRĂ: Agenţii secreţi ai lui Dumnezeu

Share

Îngerii sunt, poate, cei mai trecuţi în anonimat slujitori ai lui Dumnezeu. De către noi, desigur, fiindcă ne-am obişnuit să rezumăm credinţa noastră la Tatăl, la Fiul, eventual la Sfântul Duh (deşi nu ştim prea bine cine este şi ce rol are El), uneori la Maica Domnului şi câteodată la sfinţi. Teologia noastră de credincioşi obişnuiţi este sumară şi superficială, iar relaţia noastră cu lumea sfinţeniei se reduce la câteva rugăciuni, la participarea la slujbe (în cazul celor mai înaintaţi în credinţă) şi la ţinerea praznicelor mai însemnate, dar nu ştim prea multe despre nimic anume, şi cu atât mai puţin despre îngeri.

 

De cele mai multe ori, cunoştinţele noastre despre îngeri se rezumă la imaginea lor iconografică, de fiinţe înaripate care fie apar în jurul Tronului divin, fie în diferite ipostaze pe lângă vreun perso­naj sfânt, fără să înţelegem că ei sunt făpturi spirituale avansate, care împlinesc anumite lucrări din însărcinarea lui Dumnezeu şi care au multă şi directă – chiar dacă nevăzută – legătu­ră cu noi. Copiii mai ştiau cândva să spună o ru­găciune care începea cu următoarele cuvin­te: Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dum­ne­zeu… Acum nu numai marele adevăr al acestor cuvinte a dispărut din minţile şi inimi­le copiilor, ci şi cuvintele însele, înlocuite de cine ştie ce altă ofertă a lumii tehnologizate. Poate chiar de imaginea cinematografică a unor îngeri mo­derni, dar decenţi (Nicholas Cage, în Îngerii printre noi), sau desfrânaţi şi pofticioşi ca oamenii (John Travolta, în Michael). Totuşi, chiar dacă ne-am simţi mai degrabă tentaţi să acceptăm îngerii propuşi de Hollywood, este de pre­ferat să îi cunoaştem aşa cum ne sunt de­scrişi de Biblie şi de Sfânta Tra­diţie a Bisericii noastre Ortodoxe. Cum ne sunt descrişi? Ei bine, vă rog insistent să căutaţi cărţi cu învăţături religioase şi să vă completaţi educaţia cu ele, aşa încât să înţelegeţi că Dumnezeu chiar ne dă câte un înger şi că, pe lângă acesta, mulţi alţii poar­tă lumii de grijă. Numai aşa veţi găsi un sprijin real şi important din partea îngerului care vă este alături în chip nevăzut, nu neapărat în maniera nostimă, dar aproape blasfemiatoare, a unui spot publicitar închinat unui vin cu un nume ofensator pentru un credincios…

Nimeni nu poate explica decât cel mult teoretic existenţa şi activitatea îngerilor, urmând ca simţirea acestor lucruri să revină fiecăruia în parte, în urma unei experienţe spiri­tuale profunde şi intime. Înainte, însă, de a vă lăsa să vă împrieteniţi cu paz­nicul dumneavoastră anonim, trebuie să mai atrag atenţia asupra unui avertisment din Sfânta Scriptură, unde se spune că satana se poate preface în chip de înger de lumină, iar slujitorii lui în slujitorii adevărului, şi că va face minuni mari pentru a-i înşela până şi pe cei aleşi. Iată, aşadar, că există şi îngerii răi, căzuţi, răsculaţi împotriva lui Dumnezeu, care caută să se răzbune pe om pentru mântuirea pe care Dumnezeu i-a promis-o şi care satanei îi este refuzată. Cu grijă, deci, trebuie să învăţăm să ne cunoaştem îngerul bun, ca să putem să îl avem după cuviinţă alături împotriva celui rău. Noi greşim amarnic atunci când îl ţinem pe îngerul nostru bun într-un nemeritat ano­nimat prin ignoranţa noastră, făcând astfel jocul celui rău, care se foloseşte de anonimat pentru a-şi insinua ticălo­şii­le. Românii au o vorbă extrem de păguboasă, care zice: Lasă, ca nu-i dracu’ chiar atât de negru… Ba este negru, fraţilor, este real şi este periculos, şi tocmai de aceea îngerul cel bun trebuie să nu mai rămână un sim­plu ano­nim pentru noi!