LOADING

Type to search

Cum petrece Patriarhul României noaptea dintre ani

Share

Am fost întrebaţi de mai mulţi cititori cum îşi petrece noaptea dintre ani Patriarhul Teoc­tist. „Bună întrebare“, ne-am zis, şi pe dată am ur­cat Dealul Patriarhilor, pentru a-l întreba direct pe liderul spiritual al românilor. „Unde să petrec Anul Nou decât în biserică?“, ne-a răs­puns Patriarhul. „În care biserică?“, am insistat noi. „În paraclisul patriarhal, acolo unde, de 17 ani încoace, mă prinde miezul nopţii, cum­păna dintre ani“. Am mai aflat că în ajunul Anului Nou, în Palatul Patriarhal (care are, ca instituţie, regim de mănăstire) are loc o mică reu­niune, la care particpă numai „ai casei“, adi­că cele câteva monahii şi cei câţiva monahi care alcătuiesc personalul Reşedinţei. Această austeritate comportamentală este datorată, în mare parte, celei de a doua zi, 1 ianuarie, când se prăznuieşte Sfântul Vasile cel Mare şi se citesc Molitfele acestuia. Atunci preoţii trebuie să fie odihniţi, concentraţi, serioşi. Nici o urmă a petrecerii din ajun nu are voie să răzbată în cadrul slujbei de pe 1 ianuarie, şi cu atât mai mult la citirea Molitfelor.
De câţiva ani, însă, un obicei a prins viaţă în bisericile noastre. Ca urmare a Apelului făcut în anul 2000 de Patriarhul Teoctist, de a petrece Anul Nou în biserică, tot mai mulţi creştini, împreună cu preoţii lor, fac acest lucru. Se roagă, cântă împreună, iar după ce clopotele (sau orologiile) bat de miezul nopţii, se îmbrăţişează, se felicită, după care cheful în fami­lie sau cu prietenii poate începe nestin­gherit. Cu măsură, însă, căci a doua zi… „ne vede“ Sf. Va­sile.
Pentru Dvs., dragi cititori, am mers la Para­clisul Patriarhal din cadrul Reşedinţei, pentru a vă oferi o imagine a locului tainic unde se roagă În­tâistătătorii Bisericii Ortodoxe Române. Acolo sunt moaştele Sf. Ioan Gură de Aur şi ale Sf. Ambrozie al Mediolanumului (Milanului), precum şi alte comori ale artei şi spiritualităţii ro­mâ­neşti. Tot aici s-a rugat pentru ţară Patriarhul Teo­ctist în momentele grele, ultimele mineria­de fiind printre cele care au prilejuit fierbinţi rugăciuni patriarhale…
Pe data de 1 ianua­rie, la ora 17, Patriarhul Teo­ctist se întâlneşte cu toţi preoţii din capitală, pentru a-i felicita şi a pri­mi urările lor. Este mo­mentul destinderii şi al ciocnirii unui pahar cu vin adevărat, bisericesc. Anul Nou poate să în­ceapă…