LOADING

Type to search

Lumea Credintei, anul II, nr. 3 (8) Martie 2004

Share

EDITORIAL    –  O ALTĂ FORMĂ DE MINERIT

Care este cel mai preţios minereu de pe faţa pământului? Dragostea lui Dum­ne­zeu, evident. Unde poate fi căutat acest filon inestimabil? Acolo unde se ajunge cel mai uşor (pentru unii) sau cel mai greu (pentru alţii): în inima proprie. Care sunt uneltele cu care se lucrea­ză? Smerenia, dragostea de aproapele, nă­dejdea.
Domnul, în marea Sa milă, ajută, dăruieşte. Dă­ruieşte punctual persoanei sau dăruieşte ne­con­diţionat comunităţii. De curând, România a fost dăruită cu două nestemate de preţ, scoase din străfundurile uitării: capul Marelui Mucenic Gheor­ghe, Purtătorul de Biruinţă, şi degetul Sfân­tului Apostol Andrei. Acesta din urmă este pentru noi, românii, acul magnetic care indică netulburat Calea, drumul Împărăţiei.
Aşadar, harul Domnului scoate la lumină cre­di­n­ţa din sufletele noastre, pe de o parte, şi ajutorul sfinţilor, pe de alta. Acum înţelegeţi că, alt­fel spus, credinţa este cea mai nobilă şi eficientă formă de minerit?