LOADING

Type to search

Mănăstirea Christiana: slujirea aproapelui

Share

Situată în Bucureşti, pe Şoseaua Pipera 49, la capătul unui drum interior de cca 500 m, o găseşti cu greu, ascunsă în spatele vegetaţiei crescute la întâmplare şi a unei betonerii ce a folosit cândva la ridicarea cartierului de locuinţe Aviaţiei, din apropiere…

 

A fost iniţiativa D-lui Dr. Pavel Chirilă din Voluntari, care, îm­­preu­nă cu un grup de me­dici creştini şi preoţi din Bucureşti, în a­nul 1992 au solicitat Prea Ferici­tului Părinte Patriarh Teoctist binecu­vân­­tarea pentru construcţia unui Com­­plex me­dico-eclesiastic ce trebuia să cuprindă: patru clinici, o po­­­li­­­cli­nică şi o mă­năs­tire, călugăriţele acestui aşezământ – cu calificare de asistente şi medici – urmând a îngriji, atât medical cât şi spiritual, pe bolnavii internaţi aici.
În toamna anului 1992 s-a pus piatra de temelie şi s-a sfinţit locul noii mănăstiri. Apoi s-a construit pri­mul corp de chilii, acum aflân­du-se în construcţie un al doilea corp de chilii şi un cămin de bătrâni.
Lucrarea de la Mănăstirea Chris­tiana constituie, de fapt, revenirea la o experienţă mai veche a Bisericii noastre Ortodoxe, întreruptă însă, vreme de 45 de ani, de către re­gi­mul comunist, care a interzis prezenţa Bisericii în instituţiile statului: în şcoli, în spitale, în penitenciare, în armată etc. Aici, la Mănăstirea Christiana, vocaţia slujirii monahale este dublată de slujirea aproapelui în suferinţă, pentru aceas­­ta pornindu-se construcţia unui mare Centru de Me­dicină al Bisericii, construcţie întreruptă, din nefericire, în 1995, şi care poate fi văzută şi astăzi tristă şi abandonată, în aştep­tarea bunăvoinţei celor în drept să o redea Bisericii.
Proiectul cel mai drag că­lugăriţelor, de­rulat în prezent, este însă amenajarea unui cămin de bătrâni într-o fostă hală industrială, aflată în imediata vecinătate a mănăstirii. Acesta, potri­vit esti­mă­rilor, va putea fi dat în folosinţă anul viitor şi va avea o capacitate de 32 de paturi.
Tot în cadrul mănăstirii este în curs de amena­ja­re şi un cabinet medical cu sală de tratament, atât pentru îngrijirea bătrânilor, cât şi pentru ca­zurile sociale preluate de mănăs­tire. Ca perspectivă, maicile şi-au mai propus construirea unui Centru Maternal pentru mamele ce sunt gata să lupte cu orice preţ pentru via­ţa pruncilor lor.
În prezent, Mănăstirea Christiana are un număr de 21 călugăriţe şi surori, dintre care 3 sunt medici şi 13 asistente medicale, ce lucrea­ză la Spitalele Sf. Pantelimon (secţia externă) şi Floreasca, precum şi la Fundaţia „Salvaţi co­piii României“, iar stareţă este Monahia Bene­dicta Chirobocea.