LOADING

Type to search

Gorbaciov, Bush şi Papa zugrãviţi la Petreşti!

Share

Un alt preot ortodox deosebit de inventiv e şi părintele Alexandru Coman din Petreşti (o suburbie a municipiu­lui Sebeş, jud. Alba), care i-a pictat în 2001, în fresca sfântului locaş, pe… Bush, Gorbaciov şi Papa Ioan Paul II. De atunci biserica neobişnuită din Petreşti este ironic denumită de localnici – şi nu numai – „Biserica G8“.

 

„Opriţi planeta, vreau să cobor!“
Satul Petreşti a avut, înainte de 1989, doar o micuţă biserică ortodoxă, care purta hramul „Sfintei Fecioare Maria“. După eve­nimentele din 1989, cu ajutorul episcopului ortodox de Alba Iulia, răposatul Emilian Birdaş, preotul paroh din Petreşti, Alexandru Coman s-a apucat de construcţia unei noi şi impunătoare biserici, terminată abia în 2001. Biserica nouă aduce mai mult cu o catedrală decât cu o umilă biserică parohia­lă. De altfel, biserica a costat enorm, numai un metru pătrat de pictură valorând 24 de dolari SUA. Deasupra intrării tronează o inscripţie cu litere din aur: „Aici este biserica lui Dumnezeu, aici este poarta cerului“ (Facerea 28,17). Părintele Coman nu a uitat şicanele pe care i le-au făcut autorităţile comuniste atunci când a dorit să ridice un nou lăcaş de cult şi de aceea pe peretele din dreapta sunt pictaţi, „nu între sfinţi, ci între oamenii pro­videnţiali ai Terrei din amurgul celui de-al doilea mile­niu“, după cum spu­ne preotul Ale­­­xandru Co­man, dis­trugătorii co­mu­nismului: Geor­­ge Bush (scris: Busch!), Pa­pa Ioan Paul al II-lea şi Mihail Gor­ba­ciov. Sub ei stau scrise, cu li­tere de-o şchioa­pă, cu­vintele: „Când o­mul stri­ga: «Opriţi planeta, vreau să cobor!», Dum­nezeu, prin aceşti trei oameni providenţiali, a schimbat mersul lumii“.

Variaţiuni culturale
Preotul paroh Alexandru Coman, în vârstă de 55 de ani, şi slujitor de 19 ani în Petreşti, ctitorul locaşului, este de părere că Bush, Gorbaciov şi Papa Ioan Paul al II-lea constituie o prezenţă normală în biserică, pentru că „aceşti  trei mari conducători ai omenirii sunt asemănatori lui Constantin cel Mare, care în anul 313 a dat libertate de manifestare creştinilor, iar Biserica l-a aşezat lângă Sfinţii Apostoli. Tot aşa, aceşti trei mari oameni au schimbat mersul lumii, lor le datorăm ridicarea şi libertăţile de astăzi. Biserica ar trebui să-i declare sfinţi, pentru că ne-au izbăvit de acel sistem opresiv“, este de părere părintele.
Pe peretele din stânga, sunt pictaţi, tot pentru prima dată într-o biserică or­to­doxă, cei trei mari poeţi ai Ar­dealului: George Coşbuc, Lucian Bla­ga şi Octavian Goga, iar sub ei stă inscripţia: „Po­eţi care au plâns durerile Ardea­lu­lui şi au înveşni­cit ţăranul şi satul ro­mânesc-tran­sil­van“. Nici P.F. Te­oc­­tist nu a scă­pat, fresca sa ca­nonică fiind în mărime naturală. Pe peretele din dreapta, alături de Patriarh, mai este pictat, tot în mărime naturală, ierarhul pa­triot Inochentie Micu, iar pe peretele din stânga Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul de Alba Iulia, şi episcopul luteran Albert Klein, care în tine­re­ţe a fost preot evanghelic în Petreşti.

Cei trei magi: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu!
Tot în „biserica minune“ din Petreşti, anume în scena naşterii Domnului, în loc de cei trei magi tronează trei mari domnitori români: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, iar ciobanii din aceeaşi scenă sunt îmbrăcaţi toţi în haine specifice Mărginimii Sibiului. La intrarea în biserică, în spatele credinciosului, sunt pictaţi, la dimensiuni mai mici, iniţiatorii acestui locaş unic: fostul episcop de Alba Iulia din perioada 1975-1990, P.S. Emilian Birdaş, dar şi preotul-paroh Alexandru Co­man, păstorul celor peste 500 de ortodocşi din Petreşti.
Ierarhul locului, Înalt Prea Sfinţitul Andrei Andreicuţ, a declarat cu tact presei că „părintele Coman a avut întotdeauna idei deosebite, oarecum la zi.  Preotul Coman a surprins o realitate, nu văd un lucru rău în reprezentarea aceea…“

Rugăciune proamericană
Părintele Coman nu s-a mulţumit cu atât, ci, la începutul războiului din Irak, a găsit de cuviinţă să se roage împreună cu cre­dincioşii săi lângă pictura lui George Bush, pentru izbânda trupelor aliate şi înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. „Ne-am rugat cu toţii pentru sănătatea soldaţilor americani, englezi şi australieni care luptă pe fronturile din Irak. I-am cerut lui Dumne­zeu să aducă victoria trupelor aliate în bă­tă­lia lor pentru demolarea dictaturii lui Saddam Hussein. Dumnezeu să-i ajute pe americani şi să aducă victoria şi pacea!“, mai declara părintele Alexandru Coman.
Comentariile ar fi de prisos.

 

NICI CATOLICII NU SE LASÃ MAI PREJOS…

 

În anul de graţie 2001, mai exact pe 21 februarie, o ştire a agenţiei spaniole de pre­să EFE, preluată de mai toate cotidie­ne­le din America his­pa­nică şi Brazilia, bul­versa lumea religioasă. Ştirea menţiona fap­tul că în România, în catedrala catolică din oraşul Orşova, sunt pictati, în imagini re­li­gioase, revoluţionarul bolşevic Vladimir Ilici Lenin, gim­nas­ta ro­mân­că Na­dia Comă­neci, fos­tul muzi­cian al trupei „Beatles“ John Lennon şi actorii români Florin Piersic şi Ana Szeles!

Pilat cu chipul lui Lenin!
Ştirea „bombă“ a fost preluată şi de bu­le­tinul Viaţa Cultelor, cel care a şi primit articolele din presa braziliană, dar a făcut şi propria sa anchetă jurnalistică.
Pr. Reinholdt Lovasz, directorul de cancelarie al Episcopiei romano-catolice de Timişoara, adică cel de care aparţin cano­nic catolicii din oraşul Orşova, a precizat mai întâi că este vorba de o biserică parohială. „Aceasta a fost zidită în 1972-1976, după construirea în zonă a barajului Dunării şi a hidrocentralei Porţile de Fier. Atunci întreg oraşul Orşova (şi alte localităţi, de altfel, precum şi insula Ada-Kaleh) au fost acoperite de apele fluviului. În noul oraş Orşova li s-a dat voie şi catolicilor să-şi construiască o biserică – singura de altfel înălţată în timpul regimului comunist“, a precizat părintele.
Pictoriţa Gabriela Popa, care a realizat panourile în acuarelă şi guaşe, l-a re­pre­zentat pe Ponţiu Pilat sub chipul lui Lenin, iar pentru chipurile din mul­ţi­mea care asista la apa­ri­ţia lui Iisus cel În­viat a ales figuri contem­po­ra­ne: Nadia Comă­neci, John Lennon, Flo­rin Pier­sic sau Ana Szeles.
Pr. Reinholdt a adău­gat pentru Viaţa Cultelor că, de-a lungul celor do­uă milenii de creşti­nism, pictorii bisericeşti au ape­lat adesea la figuri contemporane lor pentru a ilustra scene din Sfânta Scriptură, iar zugrăvirea lui Pilat cu chipul lui Lenin a fost un act de curaj din partea pictoriţei…

„Dracul“ Ion Iliescu agită… secera şi ciocanul!
Şi ortodocşii s-au arătat însă la fel de inventivi. Supărat că nu a fost ajutat financiar de nici unul dintre mai marii zilei, preotul Cosmin Gherasim l-a pictat în biserica ortodoxă din localitatea Gura Arieşului (judeţul Alba) pe Ion Iliescu sub înfăţişarea unui diavol agitând o seceră şi un ciocan!
Pictura nouă a bisericii din Gura Ari­eşului  a fost realizată în anii 1996-1997, dar nu a fost observată decât în timpul campaniei electorale din toamna anului 2000. Supărat, preotul Cosmin Gherasim a cerut pictorului să-i „încondeieze“ pe li­derii politici, aşa că pe fresca bisericii trei lideri ai PDSR-ului de atunci – Ion Iliescu, Adrian Năstase şi Nicolae Văcăroiu – au fost zugrăviţi sub formă de draci. Ca urmare a scandalului iscat, fresca a fost refăcută, iar preotul Cosmin Gherasim a primit o „dojană arhierească“ de la Arhi­episcopia Orto­doxă Alba Iulia. Arhiepis­copia a anunţat că „preotul Cosmin Ghe­rasim a spus că se căieşte pentru ceea ce a făcut, dar că vinovat este şi primarul comunei,  deoarece nu l-a ajutat financiar la pictarea bisericii“.
Surprinzător este faptul că, deşi pictura a fost executată în 1996, timp de 4 ani localnicii nu s-au scandalizat deloc de faptul că unii politicieni apă­reau pictaţi cu coarne.
Ca o concluzie gene­rală, dincolo de aspec­te­le strict canonice, poate că ar trebui să fim în­gri­joraţi de faptul că po­li­ti­cienii noştri postde­cem­brişti sugerează mai mult draci decît îngeri…