LOADING

Type to search

Timişoara: Bin Laden pictat în Capela Armatei sub chip de drac!

Share

Pictura bisericească are canoane foarte bine stabilite, dar cu toate acestea de-a lun­gul istoriei au apărut şi „accidente“. Ilustrul filosof Nae Ionescu, bunăoară, a fost zugrăvit de pictorul Belizarie, pare-se chiar la solicitarea Patriarhului Miron Cris­tea, sub formă de drac, pe fresca din pro­na­osul Catedralei Patriarhale. Acelaşi Pa­triarh Miron Cristea şi-a pictat părinţii sub forma unor sfinţi în biserica din Topliţa, localitatea sa natală, unde a şi ctitorit un sfânt locaş. Nu de puţine ori, diverşi pictori bisericeşti, sensibili la solicitarea „clien­tului“, au înlocuit chipurile unor apostoli sau sfinţi cu cine ştie ce rudă a „spon­so­­ru­lui“ sau a  preotului paroh…
După Revoluţie, ridicarea de noi bise­rici şi numărul mic de specialişti a dus la apa­riţia unor adevărate hidoşenii – kitsch-uri prezentate drept artă bisericească. Astfel, într-un sat din Oltenia, un aşa-zis pictor din localitate a înfăţişat-o pe Maica Domnului în formă de şcolăriţă, cu ghioz­da­nul în spa­te, cu ceas la mână şi dând şarpelui biblic de băut din­tr-un biberon! Bush, Gorbaciov, Na­dia Comăneci şi-au făcut şi ei apariţia pe pereţii bisericilor. Iar dacă pe vremuri, la Înfricoşă­toa­rea Judecată de Apoi, dracii erau simbolizaţi prin tătari, turci sau husari, astăzi locul lor a fost luat de politicieni, precum Ion Iliescu, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase sau… Bin Laden, cum e cazul ca­pelei ortodoxe din garnizoana Timişoara. (Fl. B.)

Călare pe avion, spre „Gemeni“!
Soţii Ion şi Ana Bădilă au ajuns celebri după ce l-au pictat în capela Gar­ni­zoanei militare din Pia­ţa 700 din Timişoara pe Osama bin Laden sub for­mă de drac. Este sin­gurul lăcaş de cult din lume în care Satana este reprezentat în frescă prin chipul teroristului care a îndoliat America. Pictorii  nu s-au gândit niciodată ce reacţii fără precedent vor isca frescele pictate de ei.  În 2001, în ju­rul datei de 11 septembrie, lucrul la capelă era în toi, iar cei cei doi pictori au dat Iadului numele şi înfăţişarea teroristului Bin Laden. Mai exact, în scena intitulată „Pogorârea în Iad“, sub picioarele Mântuitorului este re­pre­zentat Iadul. Între flăcările veşnice apare pictat World Trade Center arzând, un drac ţinând în mână o rachetă şi un avion la care se uită un bărbat cu barbă, îmbrăcat după portul arab. Punctul de maximă senzaţie este însă acela că teroristul Osama bin Laden este pictat călare pe un avion care se îndreaptă spre „Gemeni“. Pic­torii consideră că dacă Bin La­den a adus în New York „iadul pe pământ“, atunci este co­rect să-l reprezinte pe terorist în postură diavoleas­că!

Ideea a venit de la TV!
„Ideea cu Bin Laden pic­tat în biserică a apărut dintr-o dată. Lucram la «Pogorârea la iad» şi am văzut la televizor cum era prezentat atentatul terorist din America, despre care toată lumea spunea că reprezintă apocalipsa şi iadul adus pe pământ. Poate dacă nu lucram atunci la acea scenă, niciodată nu aş fi ajuns să-l pic­tez pe Bin Laden. Am considerat că teroristul este cea mai pură şi justificată repre­zen­tare a răului“, spune Ion Bădilă, plasticia­nul care, împreună cu soţia sa, s-a ocupat  de pictarea capelei militare. El este mulţumit că prin fresca sa a reuşit să transpună amprenta istoriei contemporane în lăcaşul de cult.  Bin Laden-ul cu barba-n vânt, încălecat pe un Boeing, a fost remarcat şi de ata­şatul militar al SUA în ţara noastră, dar şi de toată presa mondială, care a preluat subiectul „de senzaţie“.

Capelă sau obiectiv militar?
Preotul militar al capelei, col. Vasile Bica, a fost foarte stresat de faptul că în capela sa a fost pictat cel mai căutat terorist din lume. Ca urmare a unor apariţii în presă, el este hotărât să nu mai lase pe nimeni să foto­gra­fie­ze fresca scandaloasă, ba chiar să o as­cundă pe cât cu putinţă. Până şi co­man­danţii Garnizoanei Militare Timişoara au dat dis­po­ziţie să se as­cun­dă fresca „com­pro­mi­ţătoare“ sub o altă pic­tură mu­rală. Ela­nul cazon a mai fost însă tem­pe­rat de câţi­va pre­oţi care, şu­gu­băţi, i-au in­for­mat că există bi­serici ro­mâ­neşti unde Ion Ili­escu este pictat în chip de drac! Cum-ne­cum, capela milita­ră timi­şo­reană a de­ve­nit obiectiv militar stra­te­gic, iar toţi vizi­ta­torii de grad înalt ai Garnizoanei vor şi cer să vadă minu­nea, spre disperarea comandanţilor. Ca­pe­la are, de altfel, o istorie sinuoasă, fi­ind înfiinţată în 1935, iar sub regi­mul comu­nist şi pâ­nă în 1999, când s-a redeschis, a fost, pe rând, grajd, depozit de alimente şi chiar apro­zar…

Iliescu – drac, Ciuhandu – arhanghel
Trebuie adăugat că familia Bădilă nu este „la prima abatere“ şi mai are la activ o pictură bisericească controversată, tot în Ti­mi­şoara, în care  Ion Iliescu apare ca întru­chi­pare a Satanei. În biserica din cartierul Calea Lipovei, Gheorghe Ciuhandu, primarul ora­şu­lui (şi fost candidat la preşedinţia ţării, pe seama PNŢCD), apare în chip de arhanghel, pe când Ion Iliescu, deloc agreat pe malurile Begăi, apare zugrăvit în chip de drac!