LOADING

Type to search

Lumea Credintei, anul III, nr. 2 (19) Februarie 2005

Share

EDITORIAL    –  CĂUTAȚI-NE, DACĂ VREȚI, PENTRU ASTA!

În ultima vreme, anumiţi cititori au pus – cu sinceritate sau nu, Dum­nezeu ştie? – problema identităţii revistei Lumea credinţei. Ce este, de fapt, cu această publicaţie? Ce urmăreşte ea? Cui folosesc cele scrise în­lă­un­trul ei? Cât sunt pe „linia“ ortodoxă textele şi mesajul lor?
Răspund din nou şi pentru ultima dată, în calitate de director şi de­ţi­nă­tor al revistei: Lumea credinţei este un magazin ilustrat, adică o suită de cărţi poştale adunate lunar în 72 de pagini. O serie de texte – scrise aproape exclusiv de ziarişti laici – care prezintă faptele oarecum ieşite din comun ale credinţei noastre: o viaţă a unui sfânt, o biografie con­tem­porană mai acătării pusă în slujba credinţei, un călugăr îmbunătăţit, o zi­di­re cu o poveste aparte, monumente faimoase ale Orto­doxiei şi altele asemenea.
Aşadar, Lumea credinţei nu înduhovniceşte programatic pe nimeni, nu îmbunătăţeşte miraculos şi, cu atât mai mult, nu poate aduce ea însăşi mântuirea. Ea pur şi simplu informează cât mai corect cu putinţă. Atât. Asta fac ziariştii – mai bine sau mai rău. Exact asta facem şi noi, o echipă de laici. Să nu aştepte nimeni de la noi ceea ce doar preoţii şi Bi­se­rica pot da: duhovnicie, mângâiere în Duhul, cuvinte de folos izvorâte din asceză şi nevoinţe, îmbunătăţire spirituală, putere mântuitoare. La aces­te lucruri, de altfel, şi noi nădăjduim, în rând cu ceilalţi mireni credincioşi, de la preoţii şi Biserica noastră.
Concluzia? Fiecare îşi duce, prin existenţă, propria menire. Preoţii, căr­turarii Bisericii, monahii – fac ceea ce trebuie să facă ei. Căutaţi-i pe aceştia pentru ale lor.
Noi, ziariştii, scriem, povestim, informăm, alergăm, foto­gra­­­fiem, vă aducem realităţile credinţei trăite mai aproape şi vi le tâlcuim, pe alocuri, atât cât ne pricepem. Căutaţi-ne, dacă vreţi, pentru asta! De sub­stituit, nu ne substituim nimănui.

PS Ne-am gândit la o dezbatere publică, cu participare „la liber“, asu­pra câtorva chestiuni legate de Lumea Credinţei şi de politica ei edi­to­rială. Dacă vi se pare o idee bună, comunicaţi-ne în scris opinia dvs., a ci­titorilor. Hai să cizelăm obiectul acesta mediatic împreună, dacă vreţi, ca un laicat implicat, cu vocaţie gânditoare şi vorbitoare! Propunem ca în­­tâlnirea să aibă loc după Sf. Paşti, către jumătatea lunii mai.