LOADING

Type to search

Sub semnul sfinţeniei: interviu cu Mitropolitul Ilarion al Silistrei

Share

Acum, la început de an, gândul ne duce la Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României şi al românilor, care ne veghează pururi şi e împreună cu noi mereu. Am fi bucuroşi să ştim că noi, românii, am fi uniţi mereu, aşa cum Sărbătoarea Sfântului Andrei aduce împreună, la Peştera din Dobrogea unde a locuit vremelnic, mii de credincioşi, preoţi şi arhierei. Praznicul Sfântului Apostol Andrei a reunit moaştele a şapte Sfinţi, între care şi pe cele ale Sfântului Dasie din Bulgaria, aduse de Mitropolitul Ilarion al Durostorumului (Silistrei).

Înalt Prea Sfinţia Voastră, bine aţi venit pe pământ românesc! Ce repre­zin­tă pentru Mitropolitul Silistrei ve­cine această mare sărbatoare a Do­brogei şi a întregii Românii?
Am venit special la invitaţia ÎPS Teodosie al Tomisului. Este o mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe. Sf. Andrei e primul Apostol care a adus în Balcani şi în Mica Sciţie, cu mila lui Hristos, credinţa creş­tină, el este primul ce ne-a adus lumina…
De ce este bine ca oa­me­nii să vină la Sfintele Moaşte, mai ales de Ziua Sfinţilor?
Dacă privim sfintele moaş­­te ca pe o sticlă în care pu­nem ulei de trandafir, este un miros foarte frumos. Când nu mai e uleiul, sticla tot miroase! Şi Dum­nezeu a dat darul acesta Sfin­ţi­lor – care au fost martirizaţi pentru cre­dinţă – de a face minuni. Şi de aceea Sfinţii sunt daruri foarte scumpe pentru noi. Dacă noi stăm în faţa Sfintelor Moaşte, e ca şi cum am sta în faţa Sfinţilor vii. Dacă, de exemplu, părinţii, mama noastră nu mai trăieşte, şi avem ceva de la ea, acela devine un lucru foarte scump nouă. La fel şi cu Sfin­tele Moaşte. Ele reprezintă ceva foarte preţios pentru noi toţi.
Trăim o vreme în care tentaţiile ne asmut mândria. Cum să facem să ne smerim?
Dacă vrem să fim smeriţi, să ne gândim că noi suntem păcătoşi în faţa lui Dumnezeu şi credinţa noastră ne smereşte. Dumnezeu vede cu mare milă cine se smereşte. Şi dacă avem şi credinţă mare şi credem ce a spus Mântuitorul nostru ucenicilor Săi, şi noi putem să fim smeriţi.
Dumnezeu ne porun­ceş­te: «Iubeste-ţi aproa­pele ca pe tine în­suţi». Teo­re­tic, pare simplu. Prac­tic, e mult mai greu. Cum să facem acest lucru?
Dumnezeu zice: dacă oamenii vă fac vouă bine şi voi faceţi-le lor bine. Nu vreţi ca oamenii să zică ceva rău despre voi. Aşa că nici voi nu ziceţi nimic despre alţii! Dacă vrem ca oamenii să ne iubească, să fie şi reciproc. Şi dacă faci bine altora, în mod sigur te ajută şi alţii pe tine.
Deci iubirea să se vadă în fapte?
Cum vrei să fie oamenii cu tine, aşa să fii tu cu ei! În toate!
Românii chiar au un proverb: «Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face». Înalt Prea Sfinţia Voastră, mulţi oameni cu care mă întâlnesc spun: «Eu am credinţa mea în Dumnezeu» şi, dacă îi întreb de biserică, ei îmi spun că se roagă acasă suficient. Ajunge atât?
Şi rugăciunile de acasă dau slavă lui Dumnezeu, dar harul deplin este în biserică. «Unde se adună doi-trei în numele Meu, şi Eu sunt cu ei». Şi dacă Mântuitorul e cu ei, harul lui Dumnezeu este acolo. Aţi văzut că la Sf. Liturghie toţi oamenii cântă. Şi atunci vine harul lui Dumnezeu asupra adunării. Şi când oamenii nu ştiu să-şi facă cruce, în biserică îi văd pe ceilalţi şi învaţă unii de la alţii.
Ce sfaturi daţi, în spe­cial tinerilor, pentru mân­tuire?
Doresc să spun tineri­lor, cu rugăciunile lui Dum­nezeu, ale Domnului nos­tru Iisus Hristos şi ale  Sf. Apostol Andrei, să spo­­reas­că credinţa în Dum­­ne­zeu, pentru că ea ne dă prosperitate. Bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu să fie pentru toată Orto­doxia!
Care sunt sfaturile pe care le-aţi da cu precădere monahilor?
Sunt trei lucruri pe care monahii trebuie să le facă. În primul rând, să facă ascultare, să facă numai ce îi spune stareţul şi să aibă smerenie. În al doilea rând, să nu aibă grija de a fi îmbrăcat frumos, de a avea bani; Doamne, păzeşte de acest lucru! În al treilea rând, să-şi ferească trupul şi sufletul de toate păcatele.
Ce le transmiteţi, în încheiere, românilor?
Suntem bucuroşi pentru această sărbătoare pe care o trăiesc din plin românii. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei să aducă viaţă duhov­nicească şi, cu rugăciunile sale, Dumnezeu să dea binecuvântare pentru tot poporul român şi pentru întreaga Ortodoxie.
La mulţi ani pentru întreg poporul român şi pentru toţi ortodocşii!