LOADING

Type to search

SF. NICOLAE DÃRUITORUL

Share

Unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin, Sf. Ierarh Nico­lae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (sec. 4), e prãznuit pe 6 decembrie. Numele Ni­ko­laos are origine greceascã și e format din douã cuvinte: nike, „victorie“, și laos, „popor“, putându-se tãlmãci: „obșteascã biruințã“. Mai întâi cãlugãr îmbunãtãțit, apoi pãstor pânã la adânci bãtrânețe, Sfântului i s-a dus vestea nu doar pen­tru multa lui înțelepciune și mi­los­tenie, ci și pentru darul facerii de minuni, de care Dumnezeu l-a învrednicit încã din tinerețe: a potolit furtuna pe mare, i-a izbãvit de sabie pe 3 întemnițați pe nedrept, a vindecat boli și a ridicat din moar­te. Cu precãdere și-a arãtat milostivirea fațã de copii și de fecioare. Tradiția a pãstrat îndeosebi aceastã ima­gine a moșului blând și aducãtor de daruri, ocrotitor al fetelor de mãritat și al copiilor cuminți. Dar se zice cã în 325, la Niceea, tot el l-ar fi pãlmuit în plin sinod ecumenic pe ereticul Arie (de unde și tradiția „nuielei Sfân­tului Niculae“). La Biserica Sf. Gheorghe Nou din București se aflã însãși mâna „moșului“ împãrțitor de daruri și de dreptate. (R. C.)
Mã­nãs­ti­rea Aninoasa (Slãnic-Aninoasa, jud. Argeș, 117307); Mãnãstirea Bogdana (str. Bogdan-Vodã 6, Rãdãuți, jud. Suceava, cod 725400); Mãnãstirea Brâncoveni (Brân­co­veni, jud. Olt, cod 237050); Mãnãs­ti­rea Ciolpani (Buhuși, jud. Bacãu, cod 605100); Mãnãstirea Comana (Comana, jud. Giurgiu, cod 087055, tel. 0246/ 283075); Mãnãstirea Crasna (Drãgãnești-Cras­na, jud. Gorj, cod 217165); Mãnãstirea Dealu (Viforâta-Ani­noa­sa, jud. Dâmbovița, cod 137007, tel. 0245/ 611328); Mã­­nãsti­rea Hagieni (Hagieni-M. Ko­gãl­niceanu, jud. Ialomița, cod 927167); Mã­nãs­tirea Lãpușna (Gurghiu, jud. Mureș, cod 547331, tel. 0745/511620); Mãnãstirea Pro­bota (Probota-Dolhasca, jud. Suceava, cod 727176); Mãnãstirea Râșca (Râșca, jud. Su­cea­va, cod 727465); Mãnãstirea Recea (Dum­brãveni, jud. Vrancea, cod 627105); Mãnãsti­rea Sadova (Sadova, jud. Dolj, cod 207505); Mã­nãstirea «Sf. Ana» (str. Pamfil ªeicaru 6, Orșo­va, jud. Mehedinți, cod 225200); Mã­nãs­tirea «Sf. Nicolae» (Cârlomãnești, jud. Galați, cod 807071); Mãnãstirea «Sf. Nicolae» (Poia­na Muntelui-Vulcan, jud. Hunedoara, cod 336200); Mãnãstirea «Sf. Nicolae» (str. Patri­ar­hul Miron Cristea 5, Miercurea Ciuc, jud. Har­ghita); Mãnãstirea «Sf. Nicolae Domnesc» (str. Anastasie Panu 28, Iași, cod 706600); Mã­nãs­tirea «Sf. Nicolae»-Sitaru/Balamuci (Sita­ru-Grã­diștea, jud. Ilfov, cod 077111, tel. 0243/ 280165); Mãnãsti­rea Suzana (Mãneciu, jud. Prahova, cod 107355, tel. 0244/294278).

Previous Article
Next Article