LOADING

Type to search

Athos: Chilia Sfântului Ipatie (urmare din numărul trecut)

Share

După trecerea la Domnul a Părintelui Teodosie Domnariu, superior al Chiliei Sfântului Ipatie a fost în două rânduri Părintele Dometie Trihenea (1909 -1985). El a condus chilia între anii 1946 -1965 şi 1974 -1985. Între anii 1965 -1974, a fost stareţ al Sfintei Mânăstiri Zografu. Cunoscător desăvârşit al limbilor greacă şi rusă, Părintele Dometie a fost şi duhovnic al Mânăstirii Costamonitu. Pretu­tindeni în Sfântul Munte preţuit şi iubit, putem spune despre Părintele Dometie Tri­henea că a fost o mare personalitate a mona­hismului athonit contemporan.
Cu prilejul sărbătoririi celor 1000 de ani de la fondarea Mânăstirii Marea Lavră de Sf. Athanasie Athonitul, vrednicul de pomenire patriarh Iustinian Marina a vizitat Sf.Munte Athos. În scurtul răgaz, Părintele Patriarh a ţi­nut să viziteze şi una dintre chiliile româneşti. Însoţit de Înalt Prea Sfinţitul Firmilian, Mitro­po­­litul Olteniei, şi de Prea Sfinţitul Partenie al Romanului şi Huşilor, cât şi de părinţii profesori I. G. Coman şi Nicolae Mladin, Prea Feri­citul a poposit la Chilia Sfântului Ipatie.
Despre această memorabilă vizită, părintele Dometie nota:
La data de 27 iunie 1963 am avut fericirea să primim în Chilia Sfântului Ipatie, în sunetul clopotelor şi armonia cântărilor, pe Prea Fe­ricitul Patriarh Iustinian, cu suita preafericirii lui. După Te Deum a spus un frumos cuvânt de primire Dometie ieromo­nahul, amintind istoria chiliei şi amintind că Sfântul Ipatie este unul dintre cei 318 părinţi de la Sinodul I de la Niceea, cel care l-a salutat pe episcopul Teo­fil al Tomisului din Dacia, azi Constanţa. După terminare, Prea Fericitul Patriarh a exclamat: „Foarte frumos!“. Apoi a ţinut o cuvântare de frumoasă amintire, aducându-ne toate binecuvântările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ­ne, al tutu­ror călugărilor şi că­lugăriţelor şi al tuturor binecredincioşilor creştini din România, care cu multă plecăciune şi sfinţenie pronunţă cuvântul „Sfântul Munte“. Îndem­nându-ne să fim cu bună supunere către Mâ­năstirile din Athos, către stăpânirea autorităţilor şi ţara adoptivă, a spus: „Ca prin voi şi faptele voastre să se preamărească Dumne­zeu şi Maica Domnului, ocrotitoarea acestui Sfânt Munte, atât de minunat şi atât de frumos“.