LOADING

Type to search

Cele 7 Biserici ale Apocalipsei: Pergam

Share

În cele ce urmează, vom încerca să vă purtăm şi pe dumneavoastră, iubiţi cititori, cu mintea, în locurile pline de simboluri unde odinioară a predicat Sf. Evanghelist Ioan şi vom încerca să vă prezentăm cele 7 biserici amintite în Apocalipsă, precum şi înţelesul duhovnicesc din scrisoarea pe care Duhul o transmite Bisericilor. Totodată, vom încerca să prezentăm şi situaţia în care se aflau aceste biserici, dar şi contextul general în care le-a fost adresat mesajul dumnezeiesc.

2. Biserica din Pergam

„Cel mai frumos loc din Asia“ a fost Per­gamul. Mesajul adresat Bisericii din Pergam constituie cea mai veche mărturie despre prezenţa creştinismului în această zonă.
Din nefericire, nu ştim nimic despre formarea comunităţii creştine din Pergam. În timpul scrierii Apo­ca­lipsei, Pergamul o­cu­­­pa un loc de frunte între bisericile din vestul Asiei Mici. Peste Biserica din Pergam se abătuse o persecuţie. Acelaşi satan  care arunca în închisoare pe creştinii din Smirna, are autoritate şi în Pergam. Aici se găseşte „tronul lui“ şi acest fapt afectează cât se poate de grav viaţa Bisericii.
Sfântul Mucenic Antipa menţionat aici este, probabil, identic cu episcopul Perga­mului care a suferit moarte martirică sub dominaţia lui Domiţian şi pe care Biserica îl pomeneşte la 11 aprilie. Bisericii ameninţate  de o putere care pare invincibilă i se descoperă că biruinţa nu aparţine diavolului, ci lui Hristos. Deşi a dat dovadă de o rezistenţă admirabilă în persecuţii, Biserica din Pergam are un punct slab: tolerează în mijlocul ei două grupări eretice.
Două ispite care au ameninţat dintotdeauna viaţa Bisericii se conturează aici: ispita secularizării şi cea a credinţei fără fapte. În final, Duhul atenţionează Biserica asupra universalităţii acestui mesaj.
Din Pergamul de altădată au mai rămas doar câteva ruine; ele amintesc de viaţa înfloritoare de altădată. Numele cetăţii se leagă de descoperirea pergamentului, confecţionat din piei de oaie sau de capră. O şcoală de gramatică şi o alta de medicină au dat o strălucire aparte cetăţii. Aici a studiat medicina şi filozofia renumitul Galenus, care a devenit cel mai mare doctor şi o puternică autoritate medicală a timpurilor antice. Aici se păstrează Asclepionul sau Templul dedicat lui Asclepios, zeul vindecării, şi tot aici s-a înfiinţat prima staţiune completă, cu izvoare minerale pentru recăpătarea sănă­tăţii. Teatrul din Pergam avea aproximativ 3500 de locuri, dar cel mai important vestigiu al antichităţii din această cetate rămâne, fără îndoială, Templul lui Traian. Cu timpul, Pergamul a decăzut din cauza lipsei de apă.
Părăsind Pergamul pe un drum şerpuitor, am coborât în oraşul nou, Bergama. Aici se păstrează ruinele unei biserici creştine cunoscute sub numele de Biserica Roşie. Iniţial, ea a fost un templu păgân, mai târziu fiind transformată în biserică şi aşezată sub patronajul Sfântului Ioan Evanghelistul.