LOADING

Type to search

Comuniune prin arta sacră

Share

În perioada 1-8 iunie 2007, Corul „Altarul” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi a efectuat un pelerinaj în Polonia, cu binecuvântarea Î. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei – acum Prea Fericitul Părinte Pa­triarh Daniel. Dirijat de arhim. Dosoftei Şcheul şi format din părinţii slujitori ai Catedralei (preoţi sau diaconi) şi câţiva studenţi teologi, Corul „Altarul” a răspuns invitaţiei adresate de către părintele protodiacon Iaroslav Macal, profesor la Universitatea Politehnică din Bialystok, care de mai mulţi ani, în luna iunie, organizează un simpozion în al cărui program se regăsesc şi concerte susţinute de diferite coruri religioase.
Vizita în Polonia a început la Mănăstirea Sf. Chiril şi Metodie de la Uicoviţe. Fondată în anul 1990 de către stareţul Nicodim, mănăstirea a fost construită într-o zonă în care existau altădată peste 150 de mănăstiri ortodoxe. De menţionat că la această mănăstire s-a editat recent Viaţa Părintelui Cleopa, într-o traducere din limba engleză.
După un popas la Mănăstirea Sf. Onufrie cel Mare de la Iablejna, cu o istorie de 500 de ani, în dimineaţa zilei de 3 iunie a fost vizitată Biserica Sfântului Duh din oraşul Simiatâce, de dimensiunile unei catedrale, terminată în proporţie de 80%. În aceeaşi zi am participat la Sf. Liturghie de la Mănăstirea Sf. Marta şi Maria de la Grabarca, un important centru de pelerinaj al Bisericii Ortodoxe din Polonia. Majoritatea răspunsurilor Sf. Liturghii au fost cântate în limba română. Numeroasa asistenţă a fost încântată de muzica psaltică şi de prezenţa grupului din România. Duhov­nicul mănăstirii, protos. Ignatie Pâtel, a prezentat la sfârşitul slujbei Corul „Altarul” şi mai multe aspecte din viaţa Bisericii Orotodoxe Române. După-amiază am vizitat Catedrala Mitropolitană din Varşovia. unde am susţinut un miniconcert şi am avut discuţii cu părinţii slujitori ai Catedralei. Aşezată într-o zonă centrală din capitala Poloniei, Catedrala are numeroase icoane monumentale, pictate după tradiţia şcolii de la Kiev. Seara am vizitat Facultatea de Teologie Ortodoxă şi capela „Vovidenia”, precum şi biserica Cimitirului Ortodox din Varşovia, închinată Sf. Ioan Scărarul, unde sunt îngropaţi mitropoliţii primaţi şi clerul mitropolitan.
În ziua de 4 iunie am vizitat Catedrala romano-catolică a Diecezei de Varşovia, biserica universitară „Sf. Ana” din vechea cetate a Varşoviei şi biserica cu mormântul preotului martir Jerzy Popieluszko. În biserica respectivă s-a amenajat un muzeu care aminteşte de misiunea dificilă din timpul regimului comunist a acestui preot martir care a adunat la înmormântarea lui un milion de credincioşi, în ciuda ameninţărilor severe ale poliţiei politice de atunci. Seara, în Catedrala Episcopală din Bialystok, Corul „Altarul” a susţinut un concert în faţa unui auditoriu format din circa 200 de credincioşi. Părintele protodiacon prof. Iaroslav Macal a făcut prezentarea concertului, vorbind şi despre istoria B. O. R., despre Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, despre Sf. Parascheva şi despre Radio „Trinitas”. La Radio Bialystok (care are săptămânal o oră de transmisie cu tematică ortodoxă) am acordat un interviu despre istoricul Corului „Altarul”, despre evlavia credincioşilor români, despre mănăstirile Arhiepiscopiei Iaşilor.
În ziua de 5 iunie am vizitat mănăstirea de la Suprašl, fondată în sec. 15, revenită la Biserica Ortodoxă după 200 de ani de înstrăinare. Biserica centrală a mănăstirii, distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost refăcută între 1984-2000. În incinta mănăstirii a fost amenajat un muzeu care adăposteşte 1200 de icoane (unele dintre ele recuperate de autorităţile vamale), precum şi fragmente de frescă din vechea biserică. Unele încăperi din muzeul mănăstiresc amintesc de viaţa creştinilor din catacombe, fiind amenajate în acest mod, cu lumină discretă, sugerând viaţa de început a Bisericii. În seara respectivă, am susţinut în biserica centrală a mănăstirii concertul axat pe cântări închinate Maicii Domnului. Televiziunea poloneză şi numeroşi jurnalişti au fost prezenţi la eveniment. Biserica mare a fost arhiplină, pe lângă ortodocşi participând şi romano-catolici, în frunte cu primarul şi preşedintele Consiliului local. Un cor de călugări benedictini de la mănăstirea din Tinieţ-Cracovia a concertat în aceeaşi seară, împreună cu membrii Corului „Altarul”, în biserica principală a mănăstirii.
În dimineaţa zilei de 6 iunie am participat la Sf. Liturghie săvârşită de un sobor de preoţi şi diaconi români şi polonezi, în frunte cu stareţul arhim. Mitrofor Gabriel. La vremea prânzului am poposit la Arhiepiscopia din Lublin, vizitând catedrala sfinţită de Sf. Mitropolit Petru Movilă al Kievului. Cu mare bucurie ne-a primit Î. P. S. Arhiepiscop Abel, păstorul acestei eparhii, care a vizitat de multe ori România şi a participat la canonizarea Sf. Petru Movilă, la Iaşi. Î. P. S. Sa păstrează în catedrală icoana Sf. Parascheva dăruită de Î. P. S. Mitropolit Daniel. Cu mare deschidere şi căldură sufletească Î. P. S. Abel ne-a oferit la sediul Arhiepiscopiei masa de prânz, ne-a vorbit şi ne-a cântat în limba română. Datorită intervenţiilor Î. P. S. Sale, piaţa din apropierea catedralei poartă de câţiva ani numele mitropolitului de origine română Petru Movilă. Tot în eparhia sa am participat în aceeaşi zi la un concert susţinut la Casa de Cultură din oraşul Bilgoraj, unde se află o comunitate ortodoxă condusă de vrednicul preot Jaroslav Birylko. Tânărul preot s-a implicat foarte mult în pregătirea concertului, la finalul căruia a avut cuvinte elogioase pentru membrii Corului „Altarul”. La casa parohială a pregătit o agapă tradiţională de neuitat.
Nu în ultimul rând ţin să amintesc de ajutorul deosebit oferit de cei doi studenţi masteranzi polonezi Jaroslav Jaszczuk şi Tomasz Stempa, care studiază la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Ei au însoţit grupul în această călătorie, au organizat turneul corului, au făcut traducerile din şi în limba poloneză, ne-au introdus în atmosfera vieţii Bisericii Ortodoxe din Polonia. Călătoria a fost o bucurie a comuniunii, o poartă deschisă fraţilor ortodocşi din Polonia, o cântare umbrită de darurile cele bogate ale Sfântului Duh.

Previous Article
Next Article