LOADING

Type to search

Pravilă de vieţuire evlavioasă (I)

Share

Sileşte-te pe tine ca să te trezeşti întot­deauna devreme, la o oră stabilită. Fără o pricină deosebită, să nu ­dormi mai mult de şapte ceasuri. Dimineaţa, îndată ce te trezeşti din somn, înalţă-ţi gândul tău către Dumnezeu şi cu evlavie însemnează-te cu semnul crucii, gândindu-te la Domnul Iisus Hristos, Care S-a răstignit şi a murit pe cruce pentru a noastră mântuire. Apoi, fără să mai zăboveşti, ridică-te, îmbracă-te şi nu-ţi îngădui să leneveşti mai mult în patul tău. Îmbrăcându-te, conştientizează că te afli în prezenţa Mântuitorului şi a îngerului tău păzitor.
Adu-ţi aminte de căderea lui Adam, care prin păcat s-a lipsit pe sine de veşmântul nevinovăţiei, şi roagă-te Domnului Iisus Hristos ca să-ţi dăruiască harul de a te îmbrăca întru El. După aceasta, grăbeşte-te să-ţi citeşti rugăciunile de dimineaţă. Plecându-ţi genunchii, roagă-te cu mare luare-aminte, cu evlavie, după cuviinţă, dându-ţi seama că te afli în faţa Atotputernicului. Cere-I să-ţi dăruiască credinţă, nădejde şi dragoste, binecuvântare pentru ziua care începe şi forţe înnoite, ca să întâmpini toate ce-I va fi plăcut Lui să-ţi trimită ori să slobozească asupra ta, ca să suporţi toate greutăţile, nenorocirile, suferinţele, năpastele, scârbele şi durerile sufleteşti ori trupeşti, din dragoste pentru Iisus Hristos. Hotărăşte-te cu tărie să săvârşeşti toate pentru Dumnezeu, oricâte vei primi din mâna Lui cea părintească.
in fiecare dimineaţă afieroseşte măcar un sfert de ceas unei scurte cugetări asupra adevărurilor de credinţă, mai cu seamă asupra tainei de nepătruns a întrupării Fiului lui Dumnezeu şi asupra celei de-a doua Lui veniri, asupra iadului şi a raiului. Cugetă astfel: „Se poate ca aceasta să fie ultima mea zi din viaţă!” şi fă toate ca şi cum le-ai fi făcut dacă ar trebui (ca în această zi) să stai înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Mulţumeşte Domnului că te-a păzit noaptea ce a trecut, că eşti încă viu şi că nu ai murit întru păcatele tale. Câţi oameni, în timpul nopţii, au şezut înaintea înfricoşătoarei judecăţi a lui Dumnezeu!
Mulţumeşte lui Dumnezeu că mai este încă timp pentru tine, că mai există har, îndurare şi mijloace de pocăinţă pentru a primi împărăţia cerurilor. În fiecare zi gândeşte-te la tine, că abia acum începi şi doreşti să devii creştin, iar timpul de până acum a fost pierdut în zadar. După rugăciune şi cugetare, dacă îţi îngăduie timpul, citeşte vreo carte duhovnicească precum „Alfavita sufletească” a Sfântului Dimitrie al Rostovului ori „Comoară duhovnicească de la lume adunată” a Sfântului Tihon de Zadonsk. Citeşte până ce inima ta se va umple de umilinţă. Oprindu-te la fiecare cuvânt şi cugetând asupra lui, citeşte mai departe şi cu luare-aminte ia seama la acelea pe care Domnul le vorbeşte inimii tale.
După aceasta, ocupă‑te cu treburile zilnice şi fă în aşa fel ca toa­te ocupaţiile tale să fie spre slava lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte că Dumnezeu, ori­unde te vei afla, te priveşte, că vede toate lucrările tale, ocupaţiile, simţămintele, gândurile şi dorinţele, şi că îţi va răsplăti pentru toate faptele tale cele bune. Nu începe nimic fără a te ruga lui Dumnezeu, pentru că acelea pe care le vorbim ori le săvârşim fără rugăciune, mai apoi se arată fie întru nedreptate, fie vătămătoare, şi într-un chip nevăzut ne păgubesc.