LOADING

Type to search

Sf. Ioan Gură de Aur -16 secole

Share

Anul acesta, întreaga Biserică în chip deosebit cinsteşte pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur de la cărui mutare la Domnul se împlinesc 1600 de ani. Despre Sfântul Ioan a cărui prăznuire a fost rânduită în 13 noiembrie, despre viaţa şi opera sa s-au scris până acum mii de pagini. Cea mai frumoasă mărturie care ne-a rămas însă, ne încredinţează că Sfântul Ioan s-a mutat de la moarte la viaţă, că s-a mântuit, că se află în cetele sfinţilor şi mai mult decât atât:
„Ne spunea nouă părintele Tis de la Amasia că auzise pe Adelfie, fratele său, zicând: Când Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, a fost izgonit şi surghiunit la Comane, petrecea în casa noastră şi pentru aceea multă îndrăzneală şi dragoste aveam către dânsul.
Şi zicea Adelfie, fratele meu şi episcopul de la Cucuz: După ce fericitul Ioan s-a mutat la Domnul, fiind acolo în surghiun, mare mâhnire am avut, că un bărbat ca acesta, învăţător al lumii, care cu cuvântul său veselea Biserica lui Hristos, unul ca acesta în surghiun a răposat.
Însă m-am rugat Domnului cu multe lacrimi, ca să-mi arate mie în care rânduială este şi de este numărat între patriarhi. Şi mult rugându-mă eu, pentru aceasta, într-o noapte, am văzut în vis pe un bărbat foarte luminat la vedere. Şi m-a luat pe mine de mâna dreaptă şi m-a dus la un oarecare loc luminos şi preaslăvit şi mi-a arătat mie pe toţi învăţătorii Bisericii. Iar eu nădăjduiam să văd acolo cu dânşii şi pe doritul meu Ioan Gură de Aur. Şi, după ce mi-a arătat mie pe toţi şi mi-a spus şi numele fiecăruia dintr-înşii, iarăşi luându-mă de mână, m-a scos pe mine afară. Iar eu mergeam după dânsul mâhnit că nu văzusem, cu arhiereii, pe fericitul Ioan.
Deci mi-a zis mie: Ce-ţi este? Şi de ce eşti mâhnit? Că nimeni intrând aici, nu iese de aici mâhnit. Iar eu i‑am răspuns: Aceasta îmi este mie mâhnirea că pe iubitul meu Ioan Gură de Aur nu l-am văzut cu ceilalţi episcopi. Iar el mi-a zis mie: Zici de Ioan povăţuitorul pocăinţei? Şi i-am zis: Aşa. Deci mi-a răspuns mie zicând: Tot omul în trup fiind, nu-l poate vedea pe acela. Că acela la Scaunul Stăpânului stă, între Serafimi şi Heruvimi. Şi m-am mângâiat de cuvintele lui.”