LOADING

Type to search

O doamnă a dreptei credinţe – Annick de Souzenelle

Share

Miercuri 24 octombrie a. c., d‑na Annick de Souzenelle, reputată cercetătoare în domeniul antropologiei religioase, a conferenţiat la Sala Dalles din Bucureşti.

Ni s‑a oferit cu acest prilej o privire proas­pătă şi avizată asupra câtorva episoade biblice, de la visul patriarhului Iacob până la fulminanta convertire a prigonitorului Saul. Au fost înfăţişate etapele‑cheie ale unui itinerar ce este înscris simbolic în fiecare vertebră a coloanei noastre vertebrale. Căci, dincolo de pioasa aducere amin­te a trecutului, textele sacre ne cheamă să conlucrăm la o operă mântu­i­toare ce se să­vâr­şeşte clipă de clipă, în ime­diatul vieţii ­noastre.
Trebuie spus că s‑au semnalat câteva greşeli de traducere a Vechiului Testament în limbile europene, astfel că bogăţia de nuanţe a termenilor ebraici nu este redată întotdeauna aşa cum s‑ar cuveni.
Discipolă directă a marelui teolog rus în exil Jean (Eugraph) Kovalevsky, fină cunoscătoare a limbii ebraice şi a kabbalei, Annick de Souzenelle s‑a convertit la ortodoxie cu peste o jumătate de secol în urmă. Opera sa ne aminteşte mereu că simbolul este – prin definiţie – inepuizabil. Întâlnirea exegetică – deopotrivă spirituală şi filologică – cu textul biblic şi cu Tradiţia Bisericii surprinde şi bucură, dinamitând multe dintre comodităţile noas­tre de gândire.
D‑na Annick de Souzenelle a conferenţiat, de asemenea, la Institutul Cul­tural Român, pe 23 şi 26 octombrie a. c., bucurându‑se de un deosebit succes şi oferind o pildă vie de erudiţe an­gajată misionar în sluj­ba Credinţei.
Reamintim că la Editura Amarcord din Timişoara s‑au tradus deja trei dintre cărţile distinsei autoa­re: Simbolismul corpului uman (1996), Oedip interior (1999) şi Egiptul interior sau cele zece plăgi ale sufletului (2001). Putem asculta un recent interviu cu Annick de Souzenelle accesând http://www.radio‑canada.ca/radio/christiane/modele‑document.asp?docnumero=43502&numero=1880.