LOADING

Type to search

Izvorul Bunei Vestiri

Share

Şi intrând îngerul la dânsa, i-a zis: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei! Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta: Ce fel de închinare poate fi aceasta?… Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har de la Dumnezeu. Şi iată-n pântecele tău vei zămisli şi vei naşte fiu şi numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi şi Fiul Celui Prea Înalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui- Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema. (…) Iar Maria a zis: Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la dânsa.
(Luca 1, 28-35, 38)

După şase luni de la vestirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, tot Arhanghelul Gavriil a fost cel trimis de Dumnezeu în Nazaret să îi vestească şi Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului Hristos.
Până la Mântuitorul, Nazaretul era atât de nesemnificativ încât nu se găseşte menţionat în documentele istorice care au ajuns până la noi. Situaţia a început să se schimbe abia din secolul 4, când Nazaretul a devenit loc de pelerinaj pentru creştini.
Orăşelul a apărut şi s-a dezvoltat în jurul unui izvor. După tradiţie, în preajma acestui izvor a avut loc Buna-Vestire. Accesul la izvor se face printr-o criptă împodobită cu mozaicuri de marmură colorată. În capătul criptei, chiar deasupra izvorului, este un puţ clădit din blocuri mari de piatră.
Atât cripta cât şi biserica închinată Arhanghelului Gavriil, care a fost ridicată în anul 1750 pe locul vechii biserici bizantine, aparţin Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului.

Previous Article
Next Article