LOADING

Type to search

Sf. Meletie ocrotitorul

Share

Foarte puţini dintre noi, cred, cunosc faptul că în Bucureşti există un paraclis închinat Sfântului Meletie. Iniţiator al Sf. Ioan Gură de Aur în tainele creştinismului, Sf. Arhiepiscop Meletie al Antiohiei s-a remarcat mai cu seamă prin întoarcerea multor rătăciţi arieni la dreapta credinţă. Expunând Sfântul odată, într-o Biserică din Antiohia, doctrina niceeană despre deofiinţimea Fiului cu Tatăl, a fost bruscat de un arhidiacon arian, care i-a acoperit gura lui cu palma. Atunci, Sf. Meletie a întins o mână către credincioşi şi, prin degete, mărturisea Treimea. Strângându-şi degetele, a închipuit apoi cu un singur deget unitatea dumnezeirii. Arhidiaconul nu-l lăsa nici astfel să mărturisească Sf. Treime, iar Arhiereul învăţa poporul când cu gura sa, când cu degetele. Şi la al II-lea Sinod Ecumenic, ţinut la Constantinopol, în anul 381, a căutat Sf. Meletie o metodă accesibilă de înţelegere a noţiunii de Dumnezeu Unul în Fiinţă şi Întreit în Persoane, fiind considerat, de ­atunci, întemeietorul gesticii de transmitere a noţiunilor religioase. Credincioşii ortodocşi din Bucureşti cu deficienţe auditive, de câţiva ani, l-au ales pe Sf. Meletie ca patron al lor. Paraclisul Sf. Meletie, aflat în incinta Mânăstirii Radu-Vodă, de hram (12 febr. a.c.), a fost neîncăpător. Pelerini din întreaga ţară, însoţiţi de preoţi care slujesc în limbaj mimico-gestual, au participat cu multă dragoste la sărbătoarea Sf. Meletie. Au slujit: pr. Victor Preoteasa (Bucureşti), pr. Petru Haşegan (Alba), pr. Adrian Petrescu (Cluj), pr. Marian Vlăduţ (Sibiu), pr. Ilie Drăgşan (Alexandria) şi pr. diac. Florea Barbu (profesor la Facultatea de Teologie din Piteşti). Nu este uşor de redat în cuvinte cât de înălţătoare a fost această Sf. Liturghie. La predică ori la citirea sinaxarului în limbaj mimico-gestual, îţi este cu neputinţă să nu simţi apropierea Sf. Meletie de aceşti oameni.

Previous Article
Next Article