LOADING

Type to search

Cea de-a doua Înviere

Share

Ziua de Paşti. În jurul prânzului, în Bisericile Ortodoxe din întreaga lume, are loc slujba „celei de-a doua Învieri” – o vecernie încărcată de lumină, în cadrul căreia Evanghelia Învierii răsună în mai multe limbi.

Citirea Evangheliei în mai multe limbi semnifică vestirea Învierii Domnului către toate neamurile pământului. Hristos, prin învierea Sa, dă un nou sens istoriei umanităţii. Biserica, în această măreaţă zi, pare, într-adevăr, un Ierusalim ceresc. „Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte. Cel Întâi-Născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi şi a dat lumii mare milă…” Lumina Învierii umple de har întregul univers, transfigurându-l. La slujba celei de-a doua Învieri, Biserica „ respiră”, totodată, atmosfera cetăţii Ierusalimului de după Înviere. Un Ierusalim în care Domnul Se arată ucenicilor Săi, zăvorâţi de teama iudeilor. Un Ierusalim în care profeţiile s-au împlinit şi în care vestea Învierii Domnului străbate cetatea de la un capăt la celălalt, răspândindu-se rapid, din acest loc, la toate neamurile pământului, vestită fiind în limbile acestora.
Această Bună Vestire în mai multe limbi te face părtaş, împreună cu toate neamurile, la marea taină a Învierii – taină prin care ni s-a dăruit nouă Mântuirea. Hristos a înviat din morţi! Bucuraţi-vă! Îndemnul nostru: Veniţi cu toţii la praznicul celei de-a doua Învieri!…