LOADING

Type to search

Capela Înãlțãrii

Share

… Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am grăit pe când încă eram cu voi, că toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moisi, în prooroci şi în psalmi trebuie să se plinească. Atunci le-a deschi mintea ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis că aşa trebuia să pătimească Hristos şi a treia zi să învie din morţi şi întru numele Său să se propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi a fost că-n timp ce-i binecuvânta, S-a depărtat de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-I-se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare
(Luca 24, 44-52)

Iar ei, adunându-se, L-au întrebat zicând: Doamne, oare în acest timp aşeza-vei Tu împărăţia lui Israel? Iar El le-a zis: Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile pe care Tatăl întru a Sa stăpânire le-a pus, dar putere veţi primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh şi-mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi-n toată Iudeea şi-n Samaria şi până la marginea pământului. Şi acestea zicând, în timp ce ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat din ochii lor. Şi privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi în haine albe care au şi zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus Care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni cum L-aţi văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim cale de o sâmbătă.
(Fapte 1, 6-12)
Pe acest loc, în anul 387 a fost zidită o biserică în formă octogonală, cunoscută sub numele de Capela Înălţării. Această biserică a fost distrusă de persani înprima jumătate a secolului 7, o dată cu toate celelalte locuri sfinte creştine, însă a fost reconstruită în secolul 12 de cruciaţi, după acelaşi plan. Saladin a transformat însă biserica în moschee în anul 1187. Arhitectura edificiului a avut şi ea de suferit, mai ales prin adăugarea unei cupole şi zidirea unor mici arcade. Acum Capela Înălţării nu mai este folosită ca moschee, putând fi vizitată de turişti. Creştinilor li se pemite să slujească aici numai de două ori în an: la praznicul Înălţării Domnului şi în vinerea ­dinainte de Florii.