LOADING

Type to search

Hristos împărtăşit copiilor

Share

Pe data 11 iunie 2007, a avut loc la Protoieria III Capitală lansarea oficială a proiectului catehetic intitulat “Hristos împărtăşit copiilor” . Părintele Constantin Naclad, managerul proiectului, în prezenţa tuturor preoţilor din Protoieria III Capitală, a prezentat ghidurile catehetice pentru copii, precum şi metoda de catehizare interactivă pentru parohii propusă de Biserica Ortodoxă Romană şi World Vision România. Ghidurile catehetice se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani şi sunt însoţite de un îndrumător catehetic, toate fiind publicate cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Vorbind despre importanţa acestui demers, P.F. Teoctist a declarat: “Ghidul răspunde cu solicitudine apelurilor repetate ale Sfântului Sinod al Bisericii noas­tre adresate preoţilor din parohii de a-şi intensifica activitatea pastorală şi misionară, veghind continuu la apărarea dreptei credinţe din sufletele copiilor”. Proiectul “Hristos împărtăşit copiilor”, din care face parte şi acest eveniment editorial, se desfăşoară în România cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR, propus în sesiunea de lucru din 17-18 ianuarie 2006, la iniţiativa Mitropolitului Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
În faţa atâtor provocări ale societăţii postmoderne, Biserica nu poate rămâne impasibilă, încremenită în “turnul de fildeş” al unei “origini sănătoase” apostolice sau al unui ascendent moral de natură statică. Imperativul “Daţi-le voi să mănânce!” devine o exigenţă de mare forţă şi actualitate.
În acest program catehetic sunt depăşite concepţiile pedagogice de tip: “înainte” (ca model; magistru, păstorul merge înainte şi turma după el!), “din urmă” (pedagogul ne mână din spate) sau “de sus” (ex cathedra). Din fericire, psihopedagogia şi cateheza actuală au câştigat mult în orizontalitate şi profunzime, tocmai prin accesibilitate şi “umanizarea” procedurilor educative şi prin promovarea persoanei umane ca un centru de referinţă.
Un alt motiv pentru care trebuie îmbrăţişat acest nou program catehetic este cel de natură pastoral-duhovnicească. Cateheza pune în ultimă instanţă bazele unei vieţi duhovniceşti.
Centrul de gravitaţie cade nu atât pe informare, cât pe formarea şi asistarea celui educat şi, deopotrivă, pe creşterea şi maturizarea formatorului (educatorului) pe măsura parcurgerii itinerariului formativ în cadrul grupului catehetic şi pe baza experienţelor comune împărtăşite.
Preoţii din cadrul Protoieriei III Capitală şi-au manifestat dorinţa de a continua aceste dezbateri şi cu alte ocazii şi au arătat interes pentru acest program. În viitor dorim să implicăm în activitatea catehetică atât pe tinerii absolvenţi de Teologie, cât şi pe profesorii de Religie, urmând ca aceste ore de cateheză să se efectueze în biserică. Totul pentru împlinirea chemării sfinte lăsate nouă, preoţilor, de Mântuitorul Hristos ca poruncă: “Mergând, învăţaţi toate neamurile…”