LOADING

Type to search

CONCURS: Cum putem iubi

Share

“Dumnezeu este iubire”, spune Sf. Ioan Evanghelistul, iar mai departe completează: „iar cine n-a cunoscut iubirea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu”. Sf. Ev. Ioan nu spune lucrul acesta la modul metaforic, deoarece Dumnezeu ne-a demonstrat că este iubire şi că ne iubeşte prin faptul că ne-a creat şi S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea noastră. De asemenea, ne demonstrează că ne iubeşte şi prin faptul că ne poartă de grijă, că a creat Biserica, locul unde ne putem întâlni cu El până la sfârşitul veacurilor, pentru că ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa, adică a pus în noi un strop din iubirea Lui. Având această iubire tindem să iubim şi noi la fel ca Dumnezeu. El nu ne-a creat izolaţi, ci ne-a creat în mijlocul unei comunităţi umane, pentru a primi şi a dărui la rândul nostru iubire. Omul nu poate trăi fără iubire, fără comunicare, în afara relaţiei cu semenii.
Când ne legăm afectiv de o persoană, ea devine principalul ţel al vieţii noastre, spre ea se îndreaptă toate gândurile noastre. Însă Dumnezeu este Cel Care ne dă iubire adevărată, Cel Care poate face din iubirea noastră o iubire curată. Iubirea pe care o manifestăm noi faţă de semeni trebuie să treacă prin prisma relaţiei noastre cu Dumnezeu. Numai între doi oameni care trăiesc la propriu relaţia cu Dumnezeu poate exista iubire adevărată, curată. Aceasta pentru că iubirea adevărată vine de la Dumnezeu şi se răsfrânge asupra celor doi. Acest lucru ni-l dovedesc mai ales sfinţii, care, iubindu-L pe Dumnezeu, şi-au revărsat din plin iubirea şi asupra semenilor, prin fapte minunate. Avem ca exemplu recent pe Sf. Nectarie, care a săvârşit multe minuni în timpul vieţii, dar săvârşeşte şi după moarte.
În afara relaţiei cu Dumnezeu, iubirea noastră se poate transforma în patimă. Doi oameni care nu se află în relaţie cu Dumnezeu se pot iubi doar la nivel trupesc, iubirea lor e slabă şi se poate transforma în orice moment în păcat. Iubirea lor nu se poate ridica din praful acestei lumi. Numai trăind creştineşte, Dumnezeu ne poate ajuta să ne iubim cu adevărat, să nu ne plictisim de partenerul nostru de viaţă, prin faptul că toarnă în sufletele noastre iubirea cea adevărată. Această iubire ne poate lega chiar şi atunci când ajungem la vârsta senectuţii. Iubirea pe care o primim de la Dumnezeu nu se perimează, aşa cum se întâmplă cu cea trupească, ci durează veşnic, aşa cum spune Sf. Ap. Pavel: „dragostea nu piere niciodată”.
De multe ori, tinerii din ziua de azi, căutând iubirea adevărată, se împiedică de surogatele ei. Puţini sunt cei care ştiu s-o caute. Singurul care ne poate ajuta s-o aflăm este Dumnezeu, atunci când trăim în relaţie cu El. Dacă trăim aşa cum vrea Dumnezeu, iubirea adevărată vine de la sine, după cum ne încredinţează Sf. Scriptură: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte se vor adăuga vouă”.

Previous Article