LOADING

Type to search

Parintele Serapion, arhondarul de la Prodromu

Share

Motto: „Caută‑L pretutindeni
pe Cel ce este pretutindeni.”  

Sf. Ioan Damaschin

 

Ieromonahul Serapion este iubitor de linişte şi rugăciune. Deşi bun cunoscător al dreptarelor legilor bisericeşti, de la Pidalioanele şi Nomocanoanele lui Zonaras şi Balsamon până la Milaş, nu ezită să ceară sfat lui avva Kapsanis de la Simonos Petras, dacă i se pare că s‑au creat situaţii mai depărtate de vechile canoane. De obârşie bucovinean din Poienile Solcii, a fugit de oameni ca să se apropie de Dumnezeu, considerând că fără însingurare nu se poate vorbi de pocăinţă adevărată. Din dorul de Dumnezeu, părintele Serapion a căutat dintotdeauna nepătimirea, iubind neagonisirea şi înstrăinarea de cele lumeşti.
După primul meu pelerinaj în Grădina Maicii Domnului, am primit o veste de la părintele Emilian din Prodromu: aveam un coleg de arme în schit! Eu nu l‑am mai recunoscut, însă părintele Serapion îşi slujise patria chiar în aceeaşi grupă cu mine! Şi aşa am purces pentru a doua oară la drum spre Athos, ca să‑mi revăd prietenul din acelaşi leat…
Liber de răutate, părintele a căutat hesichia din tinereţile sale şi aşa a ajuns în Muntele Sfânt. Şi fiindcă ascultarea sa la arhondaricul Prodromului îi vatămă liniştea – pentru că trebuie să poarte de grijă tuturor pelerinilor ce vin din lume –, de multe ori, cu binecuvântare, se retrage câte o lună de zile la pustie…
Aspru vieţuitor, este şi aspru păstrător al canoanelor şi al tradiţiei ortodoxe bizantine în general. Consideră că avem plinătatea Adevărului în Ortodoxie şi dacă vom face o cât de mică concesie în dogmă şi canoane, vom ştirbi tocmai acest Întreg. Şi vom fi atunci la fel ca… ceilalţi!
De aceea stă lipit de vechile canoane şi dogme, apărând, filocalic, frumuseţea dreptei credinţe.