LOADING

Type to search

Dudul lui Zaheu

Share

Situat la nord-est de Ierusalim, pe drumul ce coboară spre Marea Moartă pe valea Iordanului, Ierihonul este una dintre cele mai vechi aşezări umane din lume, relatările biblice fiind confirmate de cercetările arheologice recente. Cu apă din abundenţă şi terenuri fertile, oraşul arată ca o splendidă grădină cu vegetaţie tropicală.
Aşa cum citim în textul evanghelic, Zaheu era mai marele vameşilor din Ierihon. Şi el auzise de Hristos şi de minunile pe care le făcea şi îşi dorea mult să Îl vadă. Din pricina mulţimilor care Îl înconjurau, Zaheu nu reuşea să se apropie şi, fiind mic de statură, nici de departe nu putea să-l vadă. Atunci, uitând parcă de funcţia şi poziţia sa socială, Zaheu a alergat înainte şi s-a urcat într-un copac de pe marginea drumului pe unde avea să treacă Iisus. Poa­te că tocmai acest gest plin de nevinovăţie copilărească a determinat episodul întâlnirii cu Mântuitorul care este relatat în conti­nuare de textul evanghelic şi a ajuns atât de cunoscut.
Copacul în care s-a urcat Zaheu era sicomor, un arbore exotic foarte asemănător cu smochinul, care în multe traduceri româneşti, pentru simplificare, a fost numit dud. Trunchiul acestui pom, acum uscat, se vede încă în curtea bisericii ortodoxe din Ierihon.

Previous Article