LOADING

Type to search

Întronizarea Prea Fericitului Ieronim II al Atenei şi întregii Elade

Share

După trecerea la cele veşnice a P. F. Hris­todoulos, recunoscut mulţi ani la rând drept personalitatea publică cu cea mai mare popularitate din Grecia, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei l-a ales, în ziua de 7 februarie 2008, pe Mitropolitul de Teba şi Levadia, Î. P. S. Ieronim, în demnitatea de Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, hotărând ca întronizarea să aibă loc în Catedrala Arhiepiscopală din Atena, în ziua de 16 februarie 2008.
La acest moment solemn a participat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, cu un mesaj frăţesc din partea P. F. Părinte Patriarh Daniel: „… Sunteţi al douăzecilea arhipăstor al Atenei, în şirul neîntrerupt al arhiereilor care au păstorit această cetate vestită, după dobândirea libertăţii şi începerea eliberării şi renaşterii poporului grec în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Preafericirea Voastră, sunteţi chemat la această înaltă slujire pentru a Vă aduce contribuţia la afirmarea valorilor Ortodoxiei în Grecia şi în lume, precum şi la promovarea lucrării social-filantropice a Bisericii, având deja o bogată experienţă în acest domeniu, luminat de Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos. Vă încredinţăm că pentru împlinirea acestei misiuni sfinte, nu sunteţi singur! În virtutea unităţii noastre dogmatice, canonice şi de cult, a iubirii noastre frăţeşti, precum şi a legăturilor străvechi dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă a Greciei, Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru o cât mai strânsă cooperare între Bisericile noastre surori. […] La acest popas binecuvântat, împreună cu ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, din adâncul inimii, Vă felicităm zicând: „Axios! Axios! Axios! Întru mulţi ani, Preafericirea Voastră!”.
Din delegaţia B.O.R. au făcut parte Î. P. S. Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, P. S. Ciprian Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal, şi Arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Ceremonia de întronizare a început la ora 11.00. Noul Arhiepiscop a fost întâmpinat în piaţa din faţa Catedralei cu onoruri militare şi cu intonarea imnului de stat al Greciei. În ovaţiile celor aflaţi în Catedrală, s-a urcat în Tronul Arhiepiscopal purtând mantia, crucea şi cele două engolpioane. A fost săvârşit un Te-Deum, la sfârşitul căruia s-au rostit alese cuvântări. Printre ideile desprinse din cuvântul final al întâistătătorului Bisericii Greciei reţinem îndemnul reînnoit adresat tinerilor şi preocuparea Bisericii de a ieşi în întâmpinarea oamenilor, oriunde s-ar afla ei. În cuvântul său a amintit de rolul învăţământului teologic şi de preocuparea deosebită faţă de familiile clericilor. A accentuat, de asemenea, rolul Patriarhiei Ecumenice şi al Patriarhului de Constantinopol, pe care l-a numit „garantul unităţii ortodoxe”.
După terminarea ceremoniei din Cate­dra­lă, la Hotelul „Grande Bretagne” din Piaţa Sin­tagma, aflată în centrul Atenei, a avut loc o întâlnire la care au participat delegaţiile Bi­sericilor Ortodoxe, ierarhii Sf. Sinod al Bi­sericii Greciei, demnitari şi personalităţi din Grecia şi străinătate. Noul Arhiepiscop a ascultat mesajele tuturor întâistătătorilor Bi­sericilor Ortodoxe şi a mulţumit tuturor pen­tru prezenţă şi pentru bucuria comuniunii frăţeşti.
În seara zilei de sâmbătă 17 februarie 2008, la Reşedinţa Arhiepiscopală din Atena, a avut loc întâlnirea Arhiepiscopului Ieronim al II-lea cu delegaţii tuturor Bisericilor Ortodoxe. În numele P. F. Daniel, i-au fost oferite noului arhipăstor al Greciei două engolpioane şi o cruce de culoare albă şi aurie, realizate în atelierele Patriarhiei Române, ele reprezentând noul model de cruce şi engolpioane patriarhale. P. F. Ieronim i-a dăruit P. F. Daniel o icoană din argint cu Sf. Apostol Pavel predicând atenienilor în Areopag. La sfârşitul întâlnirii, noul Arhiepiscop a oferit oaspeţilor o cină la Hotelul „Grande Bretagne”.
Duminică, 17 februarie 2008, la Catedrala Arhiepiscopală, noul Arhiepiscop a săvârşit prima Liturghie în această calitate. Înainte de finalul ei, secretarul Sf. Sinod al Bisericii Greciei a citit Tomosul de alegere şi întronizare a noului Arhiepiscop, semnat de toţi mitropoliţii Bisericii din Elada. După terminarea Sf. Liturghii, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a deplasat la cimitirul istoric al Atenei şi a săvârşit o slujbă de pomenire la mormântul marelui Arhiepiscop Hristodoulos. Mormântul său acoperit de flori proaspete primise şi haina albă a zăpezii, lucru mai rar întâlnit la Atena.
Întronizarea Arhiepiscopului Ieronim al II-lea a fost nu doar un popas deosebit în viaţa întâistătătorului Bisericii Eladei, ci şi un moment important de comuniune interortodoxă.