LOADING

Type to search

Azec si-a ales conducerea

Share

După o sesiune epuizantă (mulţumesc din nou celor prezenţi, pentru răbdarea şi tenacitatea de care au dat dovadă), în care au fost respectate în amănunt procedurile transparente de alegere prin vot a Conducerii AZEC, acest fapt a fost realizat luni, 24 martie, între orele 10,00‑15,30.
După ce Adunarea Generală a fost salutată de reprezentanţii altor asociaţii similare (Asociaţia Jurnaliştilor Ro­mâni, Clubul Român de Presă, Uniunea Ziariştilor Profesionişti, MediaSind), a urmat anunţarea procedurii de vot.
Înainte însă de acest moment, Secretarul General AZEC, Mihai Ovidiu Enea, a dat citire hotărârilor Membrilor Fondatori, care prevedeau ca numărul celor din Comitetul Director să fie majorat de la 3 la 7 membri, să se înfiinţeze funcţia de Preşedinte al AZEC, iar mandatele celor aleşi să fie de numai 2 ani – în loc de 4, cât prevedea vechiul Statut. O dată anunţate şi aceste hotărâri, Adunarea Generală şi-a urmat cursul.
Prezenţa în sală a fost bucuria cea mai mare: 56 de votanţi direct, la care s-ar fi adăugat încă 16 voturi delegate, ale celor care nu au putut participa la Adunarea Generală. Chiar dacă am stabilit iniţial că votul poate fi delegat, în urma discuţiilor cu cei prezenţi s-a convenit că acest lucru nu este cu putinţă.
Aşadar, cei 56 de membri, asistaţi de presă (reprezentanţii centrului Basilica – Ciprian Olinici, redactor‑şef Radio Trinitas, Nicolae Hulpoi, redactor‑şef Ziarul Lumina, pr. Bogdan Teleanu de la Biroul de Presă al Patriarhiei, agenţii de ştiri, televiziuni etc.), au trecut la procedurile de votare, care au constat în următorii paşi:
– au fost desemnaţi din sală cei care ar trebui să alcătuiască Comitetul Director (numărul total de propuneri a fost de 21);
– s-au împărţit buletinele de vot, semnate şi ştampilate de membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor (formată din Vera Maria Neagu, Remus Rădulescu, Teodora Roşca, Ionuţ Gurgu, Fabian ­Seiche);
– în partea stângă a buletinului de vot era trecută lista cu propunerile, în partea dreaptă un tabel, gol, cu 7 poziţii;
– fiecare membru AZEC a trecut pe tabelul gol cele 7 nume pe care şi le-a dorit să facă parte din Comitetul Director. Aşadar, votul a fost direct, secret şi liber;
– situaţia după numărare a arătat astfel: 55 voturi valide, 1 vot anulat;
– după numărarea voturilor, pe tabelul cu cele 7 poziţii, au apărut 7 nume: Răzvan Bucuroiu (46 voturi), Răzvan Codrescu (46 voturi), Claudiu Târziu (31 voturi), Cristian Curte (25 voturi), Costion Nicolescu (24 voturi), Andrei Vlădăreanu (24 voturi), Victor Roncea (23 voturi);
– pentru alegerea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui AZEC au votat 50 de persoane, rezultând 49 de voturi valide;
– situaţia cifrelor a arătat astfel: Răzvan Bucuroiu (44 voturi), Răzvan Codrescu (23 voturi). Numărul mare de voturi realizat de Răzvan Bucuroiu se explică prin faptul că nici un alt candidat nu a dorit să candideze la funcţia de Preşedinte al Asociaţiei;
– nu prin vot, ci prin discuţii directe cu cei prezenţi, s-a statuat ca operaţională şi funcţia de Secretar General AZEC, ocupată în prezent de Mihai Ovidiu Enea.

Dat fiind că procedurile de vot au depăşit cu mult timpul alocat, intervenţiile celor din sală s-au făcut şi în pauzele de votare. Din cuvântul celor prezenţi, am desprins câteva idei: crearea unui cod profesional al ziaristului creştin, crearea a 3 comisii (Etică şi Deontologie Profesională, compusă din Ion Papuc, Marius Vasileanu, Gabriel Klimovicz, Cornel Constantin Ciomâzgă, Dan Micu, Pr. Tudor Peiu, Danion Vasile; Comisia pentru acordarea premiilor anuale AZEC, formată din Radu Preda, Iulian Capsali, Claudiu Târziu, Mihaela Voicu, Gheorghe Drăghici‑Slăvuţescu, Costion Nicolescu, Lucreţia Voicu; Comisia pentru ziariştii şi editorii români din afara graniţelor ţării şi, totodată, pentru relaţiile cu asociaţii similare din lume, formată din: Ionuţ Gurgu, Pr. Mihai-Andrei Aldea, Victor Roncea). S-au mai atins probleme colaborării cu Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei şi cu celelalte canale media ale Bisericilor din România; aici, cei prezenţi au insistat asupra faptului că această comunicare trebuie să fie mult mai bună, de ambele părţi, deoarece interesul este comun: apărarea credinţei.
Deoarece majoritatea timpului a fost alocat, din păcate, procedurilor de votare, discuţia decisivă despre linia şi strategia Asociaţiei s-a amânat pentru o sesiune viitoare, programată după Paşti. Oricum, AZEC este statutar şi legal constituit şi, cel mai important, cu girul, prin votul liber şi secret, al membrilor săi.
Manifestarea de la Muzeul Ţăranului Român s-a încheiat printr-o frumoasă expoziţie de icoane pictate de copiii de la Şcoala Ortodoxă „Anastasia Popescu”, dedicate marii sărbători de a doua zi, Buna Vestire.