LOADING

Type to search

Piatra Ungerii

Share

Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvâr­şitu‑s‑a! Şi plecându‑Şi capul, Şi‑a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să‑i ridice. (…) După aceea Iosif din Armateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într‑ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Deci Pilat i‑a dat voie. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la el mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. Au luat deci trupul lui Iisus şi l‑au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.

(Ioan 19, 30‑31; 38‑40)

 

Cel dintâi lucru pe care îl întâlnim o dată intraţi în Biserica Sfân­tului Mormânt este Pia­tra Ungerii. Aşezată la numai câţiva paşi de intrare, această lespede de calcar roz, lustruită de evlavia credincioşilor de-a lungul secolelor, arată întocmai ca o lespede funerară. Ea este străjuită de o parte şi de alta de câteva sfeşnice înalte, iar deasupra ei sunt aşezate 8 candele mari. Toţi pelerinii care vin la Mormântul Domnului se opresc mai întâi în faţa Pietrei Ungerii, îngenunchează şi o sărută cu evlavie. Cei mai mulţi aduc mir şi alte arome şi şterg cu ele această piatră, aşa încât întotdeauna ea este umedă şi bine-mirositoare.
Piatra Ungerii marchează locul unde Iosif din Arimateia şi Nicodim „cel cu bun chip” au aşezat trupul Domnului, după ce L-au coborât de pe cruce. Aici L-au uns cu smirnă şi aloe şi apoi L-au înfăşurat în giulgiu cu miresme înainte de a-L pune în mormânt. Aici a fost plâns Hristos de Preacurata Sa Maică.
Cândva pe acest loc se afla aşa-numitul „Paraclis al Ungerii”, care, în cursul transformărilor complexului arhitectural al Sfântului Mormânt, a fost desfiinţat. În dreapta, foarte aproape, se vede stânca Golgotei, iar în stânga Mormântul Domnului.