LOADING

Type to search

Lumea Credintei, anul VI, nr. 5 (58) Mai 2008

Share

EDITORIAL   – BUCURIE ȘI/SAU PLĂCERE

La data la care citiţi aceste rânduri, vă veţi fi desfătat deja din bucuriile Paştilor. Oboseala blândă şi îngândurată a Prohodului a trecut, Noaptea Sfântă ne‑a umplut inimile de fericire cerească, „amintindu‑ne” cum va fi dincolo.  Am şi mâncat cu poftă a doua zi, am şi băut cu rudele şi prietenii vinul desfătării. Am şi refăcut comuniunea dintre noi la mesele întinse în sufragerii, în grădini şi cerdacuri, în timpul nenumăratelor vizite – programate din timp sau ad‑hoc.
Însă pentru o clipă parcă uităm ceea ce ne adună, parcă uităm Răstignirea şi Moartea, dar parcă şi peste Înviere cade aşa, o umbră. Oamenii, involuntar, vor să‑şi şteargă din memorie ceea ce îi apasă, iar vina Răstignirii este una colectivă – chiar dacă iudeii de atunci sunt cei care au făcut‑o nemijlocit.
Aşadar, încercând să gustăm bucuria (şi numai bucuria!) în stare pură, să nu ne oprim doar la plăcere – care este o bucurie despiritualizată, neîduhovnicită. Să gustăm din apropierea cu ceilalţi, din toate ale meselor întinse şi din timpul acesta liber cu o îngândurare sănătoasă, aducătoare nu de tristeţe – ca a celor deznădăjduiţi, fără speranţa Învierii –, ci de adevărată BUCURIE în Hristos, în care sunt cuprinse toate: şi moartea (învinsă), şi viaţa, şi mâncarea (gătită cu dragoste), şi postul, şi vinul (care înveseleşte inima omului), şi înfrânarea, şi singurătatea (mângâiată), şi comuniunea!
Hristos a înviat!