LOADING

Type to search

Bucurii de cireşari

Share

Iată, ne apropiem vertiginos de sfârşitul se­mestrului al II-lea. Poate ştiaţi, poate nu, dar pentru oamenii şcolii anul calendaristic aproape că nu există. Ei trăiesc în ritmul şi prin evenimentele anului şcolar, iar la finalul acestuia se gândesc deja ce vor face din  septembrie următor în şcoala sau la clasa lor.
Aşa stând lucrurile, luna cireşelor este o lună de bilanţ şi pentru dascăli, şi pentru în­vă­ţă­cei. Cum să evaluăm însă, fără să-i stricăm frumuseţea, ora de religie, mai cu seamă dacă este vorba de copilaşi, unii încă „neştiutori de carte”?
Un minunat prilej mi se pare a fi Târgul de Obiecte Bisericeşti care îşi deschide porţile chiar la finele anului şcolar şi găzduieşte deja un concurs de literatură religioasă tânără.
Propunem tuturor elevilor şi profesorilor o abordare mai puţin convenţională a predării şi învăţării religiei, dar cu valenţe formative cer­te: participarea, în cadrul TOB, adică în zilele de 12 – 14 iunie, la două concursuri organizate de Fundaţia Preasfânta Fecioară Maria, în parteneriat cu Editura Ma­teiaş. Primul, inti­tulat „Ne vorbesc icoanele”, se adre­sează cu precădere pre­şcolarilor şi şcolarilor mici, de la clasele I şi a II-a , fără sa îi ocolească şi pe cei mai mărişori, din clasele a III-a – a V-a. Copiilor li se vor propune spre recunoştere icoane reprezentând scene bi­blice, pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Domnului, pe sfinţi ori pe îngeri, urmând ca ei să povestească ceea ce au reţinut de la orele de religie, sau de la Sfânta Liturghie la care participă cu şcoala ori cu familia, despre icoana cu pricina.
Se vor naşte astfel po­veşti minunate, spontane, pli­ne de curăţenia sufletelor copiilor. Cei ce ştiu pot adăuga o rugăciune care li se pare potrivită.
Al doilea concurs conti­nuă să îi antreneze pe copii în a descoperi originea numelui lor, demers început cu o lună în urmă, chiar în paginile revistei de faţă. Copiii pot fi ajutaţi de profesori ori de părinţi să afle viaţa şi faptele sfântului ori sfintei care îi ocrotesc, să le ştie chipul din icoană şi să descopere ce  rugăciuni le sunt ­închinate.
Înregistrate, micile lor biografii vorbite vor putea forma un material documen­tar excelent pentru orice cercetător în domeniul edu­caţiei, căci vor evidenţia  nu doar nivelul cunoştinţelor, ci, mai ales, nivelul vocabularului, corectitudinea expri­mării, orginalitatea şi creativitatea discursului.
Neîndoielnic, toţi concu­ren­ţii vor primi daruri – cărţi, din seria pentru copii a Editurii Mateiaş –, iar cei mai buni vor fi premiaţi de orga­nizatori cu o excursie la Mânăstirea Hurezi.
Nădăjduim că aceste competiţii şcolare să îşi gă­­­­sească loc în calendarul ma­nifestărilor de acest gen agre­a­te de Ministerul Edu­ca­ţiei, Cercetării şi Tineretului. Şi iată că, dascăli fiind, ne şi proiectăm în luna septembrie ce va să vină cu un nou început de an – desigur, şcolar!

Previous Article
Next Article