LOADING

Type to search

Canonizarea martirilor năsăudeni

Canonizarea martirilor năsăudeni

Share

O canonizare e o săr­bă­toare a întregii Biserici, care trăieşte de­plin reînnoirea Duhului, prin recunoaşterea sfinţeniei celor ce au întruchipat în viaţa lor viaţa Evangheliei Domnului. Un astfel de moment a fost trăit de ie­rarhi, de sutele de preoţi şi de miile de credincioşi prezenţi duminică 11 mai 2008 pe pla­toul „La mocirlă”, de lân­­gă Mânăstirea Salva, la Liturghia solemnă cu prilejul proclamării publice a canonizării Sfinţilor Martiri Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Telciu, Vasile din Zagra, mărturisitori ai credinţei ortodoxe din ­veacul al 18-lea.
Sărbătoarea a început cu slujba acatistului sfinţilor năsăudeni (ce vor fi prăznuiţi anual la 12 octombrie), ur­mată de procesiunea şi aşe­zarea icoanei lor pe altarul unde s-a săvârşit Sf. Liturghie. Mitropolitul Teofan al Moldovei a citit textul Tomosului sinodal de canonizare. Ca delegat al PF Daniel, Mitropolitul Laurenţiu al Ar­dea­lului a citit mesajul Patriarhului adresat ierarhilor şi tuturor celor prezenţi la Salva, amintind de importanţa pentru întreaga Biserică a acestei sărbători şi de îndemnul de a cinsti exemplul eroismului credinţei celor patru sfinţi bărbaţi.
Viaţa sfinţilor canonizaţi a fost prezentată tuturor prin citirea de către pr. prof. dr. Ioan Chirilă, decanul Fa­cultăţii de Teologie din Cluj, a textului sinaxarului sfinţilor martiri. Apoi ÎPS Bartolomeu le-a vorbit celor prezenţi de gândul vechi de a redescoperi mărturia lui Tănase Todoran, ca ea să fie recunoscută şi cinstită. Aşa s-au redescoperit rădăcinile monahismului martiric al Transilvaniei, distrus de furia istoriei. Din sângele acestor martiri năsăudeni răsar vetrele mânăstireşti distruse de tunurile lui Bucow, pe care poporul le cere înapoi, ca pe cea mai scumpă zestre lăsată de înaintaşi şi prezentă neîntrerupt în conştiinţa lor.
La finalul ceremoniei, ÎPS Bartolomeu a înmânat soborului de maici al Mânăstirii Salva Icoana Sfinţilor Mar­tiri Atanasie Todoran, Grigore din Zagra, Vasile din Telciu şi Vasile din Mocod, care vor fi de acum înainte ocrotitorii noii biserici aflate în curs de terminare.