LOADING

Type to search

Mânăstirea „Maicii Domnului de pe Don” – Uriasa Moscovei

Share

Dacă nu  cunoşti prea bine  Moscova, lesne poţi confunda zidurile Mânăstirii Maicii Domnului de pe Don cu cele ale Kremlinului. Este  vestită Lavra aceasta nu doar  printre moscoviţi, ci în întreaga Rusie… I se mai spune Uriaşa Moscovei, iar începuturile sale sunt legate de o faimoasă icoană  a  celebrului pictor Teofan  Grecul.

 

Izbăvitoarea de la Kulikovo

Începând cu 1919, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de pe Don se află la Galeriile Tretiakov din Moscova. Rar, o dată pe an, soseşte în mânăstirea închinată ei, în anul 1592, de către ţarul Boris Godunov. Nesfârşte sunt atunci rândurile pelerinilor… Moscoviţii se adună în jurul icoanei asemenea unei tabere. Patriarhul Alexei al II-lea, nelipsit în ultimii ani de la marele praznic, îşi începe de fiecare dată cuvântul său cu un nume de-o încărcătură aproape magică pentru ruşi: Kulikovo. “Privindu-vă, văd aievea câmpul de bătălie de la Kulikovo. În 1380, icoana aceasta făcătoare de minuni a Maicii Domnului se afla acolo, în mijlocul taberei lui Dmitri Donskoi”. Pravoslavnicii ruşii pun pe seama acestei icoane “adunarea laolaltă a pământurilor ruseşti”, dezrobirea Rusiei de sub jugul mongol. Dăruită, de către bisericuţa unui neînsemnat târg de pe Don, cneazului Dmitri Donskoi, icoana, pe 8 septembrie1380, de praznicul Naşterii Maicii Domnului, a fost prezentă deci în tabăra neînsemnatei armate ruse de la Kulikovo. A avut loc atunci o minune: în chip neînţeles, înspăimântate, hoardele necredincioase s-au retras, la rugăciunile făcute înaintea sfintei icoane! Cneazul Dmitri (1363-1389), după izbândă, va strămuta icoana Maicii Domnului la Moscova. Aceasta, în cinstea victoriei de pe malurile Donului, va primi numele Donskaia.

A doua minune

În capitala rusă, icoana va fi aşezată mai întâi la Kremlin, în biserica Adormirii Maicii Domnului; fiind mutată însă, după puţină vreme, într-o biserică nouă, cu hramul Bunei Vestiri.
În 1591, hanul tătar Gazi-Ghirai, în fruntea unei oştiri numeroase, împresoară Moscova. În acele zile, s-a făcut o procesiune cu icoana Maicii Domnului, Izbăvitoarea de pe Don, de–a lungul zidurilor cetăţii; iar în chiar ziua bătăliei icoana a fost aşezată într-un mic paraclis din tabăra ostaşilor pravoslavnici. Minunea de la Kulikovo se va repea: aceeaşi groază pune stăpânire pe armata tătară! Pur şi simplu aceasta aleargă nebună de dinaintea zidurilor Moscovei; fapt consemnat în multe cronici din vechime.
Drept mulţumire Maicii Domnului, în chiar locul aflării icoanei pe timpul bătăliei, în 1592, se întemeiază o mânăstire. Icoana Maicii Domnului de pe Don va fi aşezată aici. Date de prăznuire: 19 august şi 1 septembrie.

Locul în care s-a botezat fiica lui Stalin

Aproape toţi ţarii ruşi au sprijinit de-a lungul vremurilor faimoasa mânăstire, înălţând în acest loc mulţime de biserici şi paraclise. Petru cel Mare va fi cel care va ridica în jurul altarelor un zid de netrecut.
Privită din depărtare, mânăstirea chiar pare o adevărată fortăreaţă… Monahii acesteia, de altfel, vor trăi aici, timp de 12 ani, după închiderea Lavrei, în 1917, ca într-o temniţă. Mânăstirea va deveni locul de surghiun al Patriar­hului Tihon, ţinut prizonier în două mici chilii, până la moartea sa (7 aprilie 1925). Părăsind această lume, el avea să rostească, plin de întristare, următoarele cuvinte: „E o noapte lungă…, lungă… înaintea voastră”. Mii de moscoviţi au participat la funeraliile Patri­arhului. La puţină vreme după îngroparea sa, un puternic incendiu avea să devasteze catedrala mânăstirii închinte icoanei Maicii Domnului de pe Don. În curând, aici va fi inaugurat un muzeu al ateismului. După noap­tea comunistă, aflându-se moaştele întregi ale Patriarhului Tihon în urma restaurării unui paraclis al mânăstirii, el va fi canonizat de către Biserica Ortodoxă Rusă. Să mai amintim că în faimoa­sa Lavră, în taină, preotul Nikolai Golubţov o va boteza pe fiica lui Iosif Visarionovici Stalin, Svetlana Aliluieva, trăitoare astăzi la Bristol, în Marea ­Britanie.
Situată la doar 3 staţii de metrou depărtare de Kremlin, mânăstirea închinată Maicii Domnului de pe Don, cu siguranţă, nu vă va dezamăgi. Nu ezitaţi să-I treceţi pragul. Pravoslav­nicii o consideră, de altfel, printre cele mai înflori­toare Lavre ruseşti din zilele noastre.

Next Article