LOADING

Type to search

Temnița Mântuitorului

Temnița Mântuitorului

Share

Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. Şi L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa care era arhiereu al anului aceluia. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. (…) Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii; Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce le-am spus Eu. (…) Deci Anna l-a trimis legat la Caiafa arhiereul. (…) Deci L-au dus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu; şi era dimineaţă. Şi ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile.
(Ioan 18, 12-14; 19-21; 24; 28)

 

De-a lungul Drumu­lui Crucii se gă­sesc mai multe tem­­ni­ţe subterane. Despre Tem­niţa lui Hristos, părerile cer­ce­tă­torilor şi istoricilor sunt împărţite, unii apreciind că ar fi poate cel mult teminţa în care a stat închis tâlharul Baraba.
Tradiţia foarte puternică susţine însă că această ce­lu­lă este chiar locul unde a fost ţinut închis pentru puţină vreme Mântuitorul. Aici este astăzi Mânăstirea Ortodoxă a Pretoriului, care depinde de Patriarhia Ierusalimului.
Conform locaţiei, aceas­tă celulă face parte cu sigu­ran­ţă din închisoarea fos­tu­lui pretoriu roman sau for­tăreaţa Antonia, cum se mai numea, după numele lui Marcus Antonius.
Fortăreaţa Antonia a fost ridicată în colţul nord-vestic al incintei Tempului din Ieru­salim, foarte aproape de scăldătoarea Vitezda, în tim­pul domniei lui Irod cel Mare (37 î.Hr.‑4 d.Hr.), iar în vremea Mântuitorului era şi reşedinţa lui Ponţiu Pilat. Aici este „locul pardosit cu pietre”, aici a avut loc „ju­de­­carea” Mântuitorului şi „bat­jocorirea”. Tot aceasta este fortăreaţa de pe treptele căreia Sfântul Apostol Pavel a mărturisit iudeilor despre convertirea sa (Faptele Apostolilor 21, 30-37). Fortăreaţa Antonia a fost cucerită şi distrusă în anul 70 de armata lui Titus cu ocazia asedierii Ierusalimului.
În fiecare an, de aici, de la Mânăstirea Ortodoxă a Pretoriului, se pleacă în procesiunea de pe Drumul Crucii.

Next Article