LOADING

Type to search

Mormantul Maicii Domnului

Share

Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!   Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.
(Ioan 19, 25‑27)

 

Popasul la Mormântul Maicii Domnului nu este un popas biblic pro­priu-zis, precum cele pu­blicate anterior în această rubrică, pentru că textul Sfin­tei Scripturi nu surprinde mo­mentul mutării Preasfintei Năs­cătoare de Dumnezeu la cele veşnice. Din textul biblic rezultă însă că Maica Domnului a rămas până la sfârşitul vieţii sale pământeşti în purtarea de grijă a Sfântului Apostol Ioan.
Fără nici o îndoială, Mormântul Maicii Domnului este la Ierusalim, în Grădina Ghet­simani. Afară de puternica tradiţie care susţine acest fapt, există texte încă din secolele 2, 3 şi 5 care o confirmă întru totul.
Teza că Maica Domnului şi-ar fi petrecut ultimii ani ai vieţii într-o căsuţă de pe o colină de lângă Efes, în Asia Mică, este foarte rentabilă pentru turismul din zonă, dar se bazează doar pe o pretinsă „revelaţie” avută de o credincioasă catolică în anul 1842.
Pe locul mormântului adevărat de la Ierusalim a fost construită în secolele 5-6 o biserică stil rotondă, distrusă de perşi în anul 614. Aceasta a fost refăcută şi ni se păstrează o descriere a ei din anul 680. Avea 2 nivele. Cel superior cu 4 altare, iar cel inferior (cripta) cu un altar şi mormântul propriu-zis. În secolul 12 se pare că locul era iarăşi ruinat, iar cruciaţii l-au refăcut, însă în 1187, după căderea Ierusalimului sub stăpânire arabă, Saladin a distrus biserica superioară.
Cripta se păstrează până astăzi şi este frumos împodobită cu icoane şi zeci de candele atârnate de tavan. În centru se află mormântul propriu-zis, ocrotit de o capelă mică, pătrată.