LOADING

Type to search

Lumea credintei nr. 11 (136), noiembrie 2014

Share

EDITORIAL- AM MÂHNIT UN PREOT

 

Da, am mâhnit un preot. Şi încă unul pe care nu voiam să-l mâhnesc. Este vorba depre părintele Marian Şerban, de la Potlogi. Despre biserica brâncoveanescă de patrimoniu am scris numărul trecut. Am fost la faţa locului şi am rămas profund emoţionat de felul în care a fost restaurată ctitoria sfântului voievod martir, după ce aproape 30 de ani a plouat şi a nins în vechea biserică, matirizată şi ea de indiferenţa vremurilor şi de neputinţe omeneşti. Opera de reconstruire/refacere a întregului aşezământ a fost impecabil purtată pe umerii tânărului paroh, şi când spun operă chiar nu exagerez! Cu toate acestea, a existat un singur element de nemulţumire pentru mine ca privitor, închinător şi ziarist creştin: noua pictură. Care, e drept, nu are nici o legătură stilistică şi emoţională cu ceea ce s-a mai păstrat din pictura originală a pridvorului sau cu alte fresce din faimoasa epocă brâncovenească. De aici, bietul părinte s-a mâhnit peste măsură, considerând că în întreaga lui lucrare, chiar dacă 99% a fost de calitate, acest „minus” i-a maculat meritele şi, implicit, a scăzut interesul public pentru Potlogi. Nimic mai fals, deoarece faima şi frumuseţea monumentului nu stau în cele câteva rânduri scrise de unul sau de altul, conjunctural. Faima locului şi slava Brâncovenilor exced zbaterile noastre verbale sau scrise. Ei rămân, aici şi în veac, suveranii frumuseţilor româneşti şi cununa martirilor de pe acest pământ. Tocmai de aceea, dacă prin câteva cuvinte nepotrivite am mâhnit un paroh vrednic, îmi cer iertare. Dar şi comisia, la rândul ei, când a încredinţat pictura monumentului aşa cum a făcut-o, trebuia să caşte bine ochii. Chiar dacă, e drept, cele câteva chipuri nereuşite de sfinţi nu pot să ciobească slava Brâncovenilor, tot aşa nici cuvintele mele sper că nu au făcut-o… Şi, în definitiv, cuvintele mele sunt ca roua câmpului: la prima rază (adevărată) de soare, dispar. Dar ea, pictura, rămâne.

Răzvan Bucuroiu