LOADING

Type to search

Vizită istorică a Patriarhului Rusiei la București

Share

Această vizită este una cu adevărat istorică, dar momentul ales este cel firesc. Sanctitatea Sa Patriarhul
Kirill nu a venit zilele acestea la Bucureşti pentru a transmite cifrate mesaje cu caracter geopolitic sau orice altceva, cum speculează unii, ci a răspuns invitaţiei făcute la vremea cuvenită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, omologul şi fratele său întru slujire. Sanctitatea Sa Patriarhul Kirill a venit la Bucureşti respectând ordinea dipticelor, după ce înaintea sa au fost invitaţi, pe rând: Sanctitatea Sa Bartholomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în 2010; Preafericitul Patriarh Theodoros al II-lea al Alexandriei şi a toată Africa, în 2011; Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului, în 2014 şi Preafericitul Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei, în 2016.

Sfânta Liturghie din ziua Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a avut loc în altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală şi a fost prezidată de Sanctitatea Sa Patriarhul Kirill în conslujire cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Dürresului şi al întregii Albanii, cu Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia şi cu mulţi alţi ierarhi şi preoţi din România şi din alte Biserici Ortodoxe surori. Mii de oameni au participat la slujbă, iar evenimentul a atras atenţia unui mare număr de jurnalişti. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril:

„…Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, unul din cei mai iubiţi sfinţi nu doar în Biserica Ortodoxă Rusă, ci şi în întreaga lume ortodoxă, în cunoscuta convorbire Despre scopul vieţii creştine, spune că «oricât de bune ar fi rugăciunea, postul, privegherea şi toate celelalte fapte creştine, totuşi, scopul vieţii creştine nu constă doar în aceste fapte». Scopul adevărat al vieţii creştine, după cuvântul Sfântului Serafim, constă în dobândirea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, orice nevoinţă a vieţii creştine are sens doar în Duhul Sfânt şi doar în Duhul aduce roadele ei. (…)

Tâlcuind cuvintele Evangheliei (Marcu 9, 1), Sfântul Cuvios Serafim de Sarov numeşte locuirea Duhului Sfânt în om «Împărăţia lui Dumnezeu care a venit cu putere». La fel ca în vremurile străvechi, şi astăzi apar mulţi învăţători falşi, politici şi religioşi, care promit raiul chiar aici, pe pământ, însă fără Hristos. În veacul al 20-lea, urmarea unor astfel de rătăciri a dus la experimente istorice îngrozitoare la nivel de stat, din cauza cărora Biserica Ortodoxă a avut de suferit foarte mult. Astfel, numai în Biserica Rusă au murit pentru credinţa în Hristos zeci de mii de slujitori ai Sfântului Altar şi monahi şi sute de mii de mireni.

Martirii noştri credeau şi ştiau că singura posibilitate de a vedea Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum este doar prin vieţuirea în Duhul Sfânt. Ei au mărturisit prin propriul lor sânge că adevărata fericire, fericirea în sensul cel mai înalt al acestui cuvânt, este doar în Duhul Sfânt. Atunci când suntem în Duh suntem în pragul fericirii aici, pe pământ, şi în deplinătatea fericirii în lumea cerească, de sus. Acest adevăr este mai presus de minciună şi de ura prigonitorilor. (…)

Mă bucur să văd astăzi mulţimea credincioşilor. Evlavia dumneavoastră este o mărturie a înfloririi Ortodoxiei româneşti de astăzi. Ne-am adunat aici la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru a săvârşi soborniceşte Dumnezeiasca Liturghie, pentru a înălţa rugăciuni împreună cu alţi arhipăstori, păstori şi fii sau fiice duhovniceşti ale Sfintei Biserici Române, în această zi atât de semnificativă pentru Bucureşti, ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov. În numele Bisericii Ruse am adus aici în dar pentru Biserica Română o părticică din sfintele moaşte ale Cuviosului Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, ca să fie întru amintirea unităţii noastre spirituale nedespărţite şi a patrimoniului duhovnicesc comun.

Fie ca, pentru rugăciunile Sfinţilor Cuvioşi Serafim de Sarov şi Dimitrie Basarabov, Domnul să apere pământul românesc şi poporul evlavios al acestuia de orice rău. Acest popor să fie plin de darurile Duhului Sfânt, să se nevoiască râvnitor pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna (Iuda 1, 3) şi să păstreze neîndoielnic fidelitatea faţă de Biserica Ortodoxă cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică, pe care nu au biruit-o toţi prigonitorii ei. Amin”.

În mod simbolic, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit apoi cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române unui număr de şapte foşti deţinuţi politici, pentru „a onora pe o parte din cei care sunt în viaţă şi au pătimit în închisorile comuniste”.

Această vizită a fost una aşteptată şi necesară, iar puternicul său mesajul l-am perceput cu toţii. Noi, ortodocşii, suntem o mare familie; avem o preţioasă moştenire apostolică şi păstrăm tezaurul credinţei celei adevărate şi neschimbate. Să ne iubim şi prin iubire să biruim toate ispitele cele dinlăuntru şi cele din afară.

Fotoreportaj de Silviu‑Andrei Vlădăreanu

ARTICOL DIN CUPRINSUL REVISTEI LUMEA CREDINȚEI NR. 172/2017.