LOADING

Type to search

O grupare sectară din Rusia aşteaptă cea de-a doua venire a ţarului Mihail Romanov

Share

Stalin, familia Romanovilor, dreapta credinţă, coduri de bare, prigoană, stareţi înaintevăzători, minuni, sfârşitul lumii… Vă veţi întreba – şi pe bună dreptate – ce legătură ar putea să existe între toţi aceşti termeni, ce trimit la un singur nume: Rusia. O ţară în care extremele, după încheierea perioadei comuniste, au acaparat – şi continuă să acapareze – un număr tot mai însemnat de inimi şi conştiinţe…

Idolatria bolşevică din Biserica Rusă

…Şi nu este vorba doar de oameni necatehizaţi, ori neinstruiţi, ci de un fenomen variabil în ultimii ani, ce a cuprins, se pare, întreaga Biserică Rusă “de la vlădică la opincă”. Sinodul de la Moscova a fost constrâns chiar, în ultima vreme, să organizeze conferinţe şi simpozioane în sprijinul lămuririi credincioşilor asupra unor episoade tenebroase din istoria recentă a Rusiei…Viziunile ori întâlnirile Sfintei Matrona cu Stalin, reprezentarea acestora în mai multe biserici din Rusia, acatiste ori slujbe alcătuite de feţe bisericeşti în cinstea călăilor Dreptei Credinţe, ori “minunile” săvârşite în zilele noastre de mai mulţi bolşevici fioroşi, din anii terorii roşii, “adânci trăitori creştini în ascuns”, nu sunt, cu siguranţă, prea confortabile pentru autorităţile ecleziastice de la Moscova. Caterisirea Episcopului Diomid de Ciukotka, ori ucazurile Sinodului rus în vederea stopării unor atitudini extreme din Biserica Rusă nu vor conduce însă nici pe departe la o diminuare a acestora…

Cât despre victime: nu s-ar putea spune că ele aparţin doar “ortodoxiei celei de stânga” (după cum mai este numită în Rusia interferenţa dintre dreapta credinţă şi idolatria bolşevică), ci şi celei “de-a dreapta” – o ortodoxie în care ţarismul naşte nu puţine secte religioase… Ultima dintre aceste grupări aparţine unui fost preot ortodox, transformat în ultimii ani într-un adevărat guru, cu o influenţă covârşitoare asupra adepţilor săi.

Cea de doua venire a ţarului Mihail Romanov

Un fost preot ortodox îi ţine pe copii în pădure – au titrat mai multe ziare ruseşti la jumătatea lunii trecute (vezi Pravmir, 12 nov, de pildă). Conţinutul articolelor din presa moscovită pe tema dată exprimă îngrijorarea tot mai profundă a preoţilor din regiunea Perm faţă de regimul la care sunt supuse 50 de persoane (printre care şi mulţi copii) de către fostul cleric. “Iarna bate la uşă, temperaturile vor cobori sub 10 grade C, iar copii sunt ameninţaţi de îngheţ” – s-au plâns mai mulţi slujitori jurnaliştilor. Capul grupării şi-a recrutat adepţii, cu precădere, din biserici, vorbindu-le acestora despre “semnul fiarei”, paşapoartele biometrice ori “legile fasciste” care îi ameninţă pe copii. Într-un sat părăsit, situat într-o zonă împădurită, la peste 350 de km de Perm, gruparea aşteaptă cu înfrigurare, astăzi, “cea de-a doua venire a ţarului Mihail Romanov” (primul ţar din dinastia Romanovilor). Un izbăvitor la care nu puţini s-au gândit în Rusia şi care, fără doar şi poate, va aşeza lucrurile pe făgaşul normal…

Arderea actelor de identitate

Adepţii “ieromonahului Evstratie” (după cum se autointitulează noul guru ce poartă rasă monahală), în aşteptarea venirii ţarului, şi-au ars actele de identitate – inclusiv certificatele de naştere ale copiilor lor. În concepţia conducătorului grupării, “actele de identitate sunt de la cel rău, în ele fiind ascunse microcipuri pentru a putea fi urmăriţi” Medicii, medicina şi şcoala sunt, de asemenea, unelte ale celui rău, iar orice formă de asistenţă socială ascunde, în fapt, “fascişti care vor să răpească copiii”.

O familie cu 5 copii, care a reuşit cu greu să se desprindă de dependenţa psihică faţă de guru şi să fugă din acest sat, prin păduri întinse pe zeci de km, în luna octombrie a.c., a anunţat autorităţile asupra situaţiei şi a locului în care se află gruparea – loc în care, pe timp de iarnă, se poate ajunge doar cu elicopterul.

O Rusie tot mai debusolată…

Până în anul 2008, conducătorul sectei a fost preot paroh în satul Novogurovski din Eparhia Tula. Un cleric nespus de râvnitor chiar – cu predici dintre cele mai îndrăzneţe şi cu pagină de internet… Starea de lucruri din Biserica Rusă – liberalismul, modernismul, plecarea capului înaintea lui Antihrist erau temele sale predilecte de predică. Caterisit fiind, va continua să slujească prin casele enoriaşilor, considerat de aceştia ca un stareţ îmbunătăţit şi ca cel care “le-a deschis pentru prima oară ochii în Biserică”. Reuşeşte să-şi facă, în puţină vreme, mii de adepţi, având susţinători, astăzi, în toate colţurile Rusiei. Deşi iniţial nu va fi de acord cu atitudinea Episcopului Diomid de Ciukotka de a părăsi lumea, se va adresa, mai apoi, adepţilor, cerându-le acestora să meargă în locuri cât mai îndepărtate de oraşe.

“Supravenerarea ţarilor în sectele desprinse din Biserică este un fenomen tot des întâlnit astăzi. Oamenii caută un panaceu pentru temerile lor şi îşi fac noi idoli. După unii precum Evstratie merg oameni care caută minuni, care caută stareţi îmbunătăţiţi şi care nu doresc să-şi asume răspunderea pentruviaţa lor, ci o lasă pe aceasta în mâinile vreunui înşelat, considerat făcător de minuni” – este de părere Vitalie Pitanov, conducătorul centrului Stavros (ce funcţionează cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir şi Ladoga din anul 2010 şi care se ocupă cu persoanele ce au avut de suferit în urma de pe urma sectelor) (pravmir.ru).

Din păcate, tot mai mulţi astfel de oameni în Rusia zilelor noastre…

Gheorghiţă CIOCIOI