LOADING

Type to search

De ce nu suntem… mormoni?

Share

Cine sunt mormonii?

Mormonii sau aşa-numita Biserică a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (după cum se autodeclară) este o grupare creştină fondată de Joseph Smith în America la 6 aprilie 1930. Are sediul central în Salt Lake City, statul Utah. Denumirea de mormoni li s-a dat ca termen iniţial peiorativ (ulterior termenul a rămas fără sens peiorativ) pentru că acceptau Cartea lui Mormon ca fiind scriptură sfântă. Această grupare crede că Mormon a fost un profet care a locuit în America în secolele 4-5 d. Hr.

Istoric

Joseph Smith, un arendaş scăpătat din New York, considerat de către mormoni profet al lui Dumnezeu, pretindea că Dumnezeu şi Isus Hristos au venit la el, că i-au poruncit să nu adere la nici o biserică, pentru că toate sunt imperfecte, şi că i-au promis că prin el se va reface adevărata biserică. Smith ar fi primit nişte plǎci din aur în 1827 de la un înger numit Moroni, pe care l-a identificat ca fiind un indigen american reînviat care a scris şi rezumat părţi ale unei cǎrţi timp de un mileniu, înainte de întâlnire. Conform lui Smith, acest Moroni a îngropat plǎcile într-o cutie de piatrǎ împreunǎ cu alte artefacte, într-un deal lângǎ casa lui Smith din Manchester, New York. Cartea lui Mormon este un text considerat sacru al Mişcării Sfinţilor din Zilele din Urmă. A fost publicată de către Joseph Smith pentru prima dată în martie 1830 cu titlul Cartea lui Mormon: o istorisire scrisă de mâna lui mormon pe baza plăcilor luate din plăcile lui Nephi. Conform relatǎrii lui Smith şi de asemenea conform istorisirii cărţii, Cartea lui Mormon a fost scrisǎ în original în caractere necunoscute, numite „Egipteanǎ reformatǎ”, gravatǎ pe plǎci din aur.

Datorită opoziţiei populare americane, mormonii au căutat să îşi găsească un loc unde să trăiască nestingheriţi. În 1844 Joseph Smith şi fratele său, Hyrum, au fost ucişi de către o bandă într-o închisoare din Carthage, Illinois. După aceasta mormonii s-au divizat în mai multe grupuri, dar cei mai mulţi mormoni s-au unit sub conducerea tâmplarului Brigham Young. Datorită faptului că practicau poligamia, considerând că împlinesc o poruncă divină, iar legislaţia SUA interzicea poligamia, iniţial au fost persecutaţi. Apoi li s-a dat în 1850 spre locuire un spaţiu în provincia Utah, pe malul Lacului Sărat. După ce Parlamentul SUA a interzis mormonilor poligamia, preşedintele mormonilor a declarat în octombrie 1890 că va pune capăt practicării poligamiei în rândul membrilor grupării.

Diferenţe doctrinare

Mormonii cred că în secolul I d.H., după moartea apostolilor s-a produs o apostazie în toată Biserica creştină. Trebuia aşadar ca biserica să fie reînnoită prin revelaţii date de Dumnezeu. Mormonii se consideră creştini, dar se separă de tradiţiile celorlalte confesiuni sau grupări creştine, fie ele ortodoxe, catolice sau protestante. Ca deosebiri semnificative (credinţe eronate) faţă de ortodoxie reţinem că mormonii:

– cred că Dumnezeu ar fi fost un om pe o altă planetă şi că membrii mormoni pot deveni dumnezei pe planetele lor. Nu cred într-un singur Dumnezeu, ci consideră că Sfânta Treime ar fi un grup de trei dumnezei separaţi. Mai cred că Dumnezeu are un corp din carne şi oase, că este căsătorit şi că dă naştere la bebeluşi spirituali prinrelaţii fizice cu  soţia lui-zeiţă. De asemenea cred că Isus Hristos, Satan şi noi toţi suntem fraţi şi surori spirituale creaţi într-o viaţă spirituală pre-existentă şi că oamenii au fost trimişi la viaţa de pe Pământ cu scopul de a descoperi dacă vor alege binele sau răul;

– au puternică influenţă neoprotestantă neacceptând învăţăturile Sfintei Tradiţii creştine ortodoxe. Astfel, nu cred în Sfintele Taine şi în preoţie; nu cinstesc pe Maica Domnului şi pe sfinţi, sfintele icoane, sfintele moaşte, etc.;

– botează printr-o singură scufundare precum baptiştii;

– cred că acea Carte a lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu şi o aseamănă Sfintei Scripturi. Nu toţi cred că Smith a găsit cartea (este aproape imposibil, istoric şi arheologic vorbind, să poată cineva să susţină că existenţa acestei cărţi din mileniul întâi are temei ştiinţific) şi că a tradus-o în engleză, ci mai degrabă că a scris-o sub inspiraţie;

– cred în patru cărţi numite „lucrările canonice” ale bisericii: Biblia, Cartea lui Mormon: Un Alt Testament al lui Isus Hristos, (istoria religioasă a unei familii care a fugit de la Ierusalim şi a călătorit în America, în jurul anului 600 î.H., şi istoria descendenţilor ei), Doctrina şi Legământul (o carte care este considerată de ei ca o colecţie de revelaţii importante date personal lui Smith de Isus Hristos, şi alte documente ale lui şi ale succesorilor săi), Perla de mare preţ (colecţie de revelaţii şi scrisori);

– se cred a fi adunarea adevărată a lui Israel prin credinţa în Isus Hristos şi în restaurarea celor zece triburi evreieşti; că Sionul (Noul Ierusalim) va fi clădit pe continentul american; sunt milenarişti precum adventiştii şi Martorii lui Iehova crezând că Însuşi Hristos va domni pe pământ 1000 de ani înainte de Judecata finală; cred că pământul va fi înnoit şi va primi gloria sa de paradis;

– cred că toţi morţii vor primi ocazia de a auzi evanghelia în lumea spiritelor şi că fiecare persoană care acceptă mesajul salvării în lumea spiritelor poate să primească un botez făcut pentru ei de către un membru în viaţă al grupării într-un templu mormon. Mormonii încearcă să-şi găsească datele străbunilor şi ale altora, pentru a se boteza din partea lor şi a le da ocazia să primească plenitudinea de salvare, dar cred că morţii au capacitatea de a decide dacă vor accepta acest botez sau nu;

– susţin natura sacră a instituţiei căsătoriei şi a familiei şi cred că aceste instituţii pot să continue prin eternitate;

Răspândirea sectei

Gruparea este condusă de un preşedinte. Pe acesta îl ajută doi sfătuitori — aceştia trei reprezintă Prima Preşedinţie. Există un consiliu de Doisprezece Apostoli. Toate hotărârile importante necesită acordul unanim al membrilor Primei Preşedinţii şi celorDoisprezece Apostoli.

Există actualmente două grupări separate mormone: „Sfinţii de la Munţii Stâncoşi” şi „Sfinţii din Preerie” (mai înainte se numeau: ramurile „Utah” şi „Missouri” ale mişcării). În prezent majoritatea locuitorilor din statul Utah sunt mormoni şi aproape 10% din toţi mormonii locuiesc în Utah.

Are peste 14 milioane de adepţi (numiţi mormoni) în SUA, Mexic, Canada şi în toată lumea.

 

Protos. Valentin MÎŢU,
stareţul Mânăstirii Turnu, Târgşorul Vechi, şi Exarh de zonă