LOADING

Type to search

Lumea credintei nr. 4 (129), aprilie 2014

Share

EDITORIAL  –  VOI?

Nu-i praznic mai mare ca Paştile! Nu-i bucurie mai pro­fundă, nu-i speranţă mai lim­pede, nu-i lumină mai lină ca la Înviere. Nu-i promisiu­ne mai împlinită, nici îndo­ială spulberată mai clar, pen­tru totdeauna. Vom învia ase­menea Răstignitului. Şi nu numai noi, cei care-I credem Lui, ci şi întreaga umanita­te. De la primul la ultimul om născut pe acest pământ. Ni­cio fărâmă de ADN nu ră­mâne ascunsă, nicio părtici­că din ceea ce am fost nu se va risipi. Toate vor fi aşezate, caleidoscopic, în lumina ne­apusă a Învierii. Scena finală a Creaţiei va arăta ca un uriaş puzzle, în care fiecare suflet – adică fiecare piesă – e esenţi­ală, deoarece prin absenţă nu mai iese întregul! Ce chip va avea atunci umanitatea com­primată la un loc, cu toată is­toria sa multimilenară? Un chip iconic, senin, transfigu­rat de harul primit neîncetat? Sau un chip obosit, întunecat de păcat?

Hristos, părăsind pe ver­ticală mormântul de la Ieru­salim, a plasat şi logica exis­tenţei lumii pe orbita vieţii veşnice. Astfel, am înţeles – ca oameni noi ce suntem – o sumedenie de lucruri. Cel mai important pare a fi fap­tul că lumea este transpa­rentă ca o aripă de libelulă, că e pregătită oricând pen­tru zbor, adică pentru Învie­re. Desigur, asta nu înseam­nă că lumea noastră e moar­tă. Nu, dar aşa o vedem noi, cu ochiul îngroşat de păcat. Navigăm de multă vreme în­tr-un ocean de neîncredere, ochiul/sufletul nostru nu mai percepe decât lucrurile tris­te, negative, deprimante. Dar lumea nu e aşa, câtă vreme e! Cu alte cuvinte, câtă vre­me Dumnezeu, cu ochiul lui cristalin, o vede altfel decât noi, cei care o alcătuim, ea va dăinui.

Şi va dăinui cu modelul Învierii în faţă, cu acest re­member luminos care pe unii îi sperie, pe alţii îi obligă iar altora le crează o stare de ne­ţărmurită bucurie! Eu, unul, mă aşez în ultima categorie. Voi?

Răzvan BUCUROIU

 

______________________________________________________________________________

Prietenii nostri de la Inmedio au dezvoltat cateva servicii interesante:  puteti sa va abonati la alerta pentru revista Lumea Credinței,  puteti vedea in ce magazine Inmedio este disponibila aceasta si chiar o puteti rezerva in magazinul preferat. Toate serviciile sunt disponibile aici http://inmedio.ro/categorii/hobby-uri/420-lumea-credintei-romania