LOADING

Type to search

Ultimul parastas, prima cinstire

Share

La Putna a avut loc, sâmbătă 13 mai 2017, ultimul parastas pentru Mitropolitul Iacob Putneanul şi Cuvioşii Sila, Paisie şi Natan. Astfel, aceşti trăitori creştini şi‑au încheiat traseul omenesc: naştere, viaţă, moarte, pomenire a lor, din neam în neam. Pentru că a doua zi (14 mai) a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor putneni: citirea tomosurilor de canonizare, prezentarea icoanelor, închinarea la sfintele moaşte şi cântarea troparelor.

Duminica aceea de neuitat a început cu Sfânta Liturghie, săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi ierarhii prezenţi, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. După terminarea înălţătoarei slujbe, credincioşii s‑au putut închina la sfintele moaşte, care au fost aşezate pe o scenă special amenajată lângă Biserica Voievodală. Dar cine au fost cei care s‑au învrednicit de o asemenea cinste din partea oamenilor, dar mai ales din partea lui Dumnezeu? Aflăm chiar din pagina oficială a Mânăstirii Putna.

Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, este un dar nepreţuit pe care Dumnezeu l‑a făcut poporului român şi Bisericii Ortodoxe. Intrat în viaţa monahală de la 12 ani, a ajuns egumen al Mânăstirii Putna, Episcop de Rădăuţi, Mitropolit al Moldovei (1750‑1760) şi a strălucit tuturor prin dragostea şi jertfa pentru oameni, prin râvna pentru Hristos şi Biserică, prin demnitate creştină şi neînfricare întru apărarea adevărului şi a binelui.

Rugăciunile şi activităţile sale au fost îndreptate în primul rând spre binele familiei, creşterea şi educaţia copiilor şi ajutorarea săracilor şi a celor în nevoi. Este al doilea mare ctitor al Mânăstirii Putna şi ctitor la mai multe biserici şi mânăstiri. A tipărit primul Abecedar din Moldova (1755), s‑a îngrijit de înfiinţarea Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi (1757) şi a primei şcoli rurale din Moldova, în satul Putna (1759). Împreună cu Sfântul Iacob, la Putna şi la Sihăstria Putnei au vieţuit Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan.

Cuviosul Sila s‑a născut în anul 1697 şi a intrat din copilărie în viaţa monahală, la Schitul Orăşeni din Botoşani. În jurul anului 1714, Cuviosul Sila a venit la Sihăstria Putnei. În 1753, Sfântul Iacob Putneanul l‑a rânduit să poarte de grijă părinţilor sihaştri de aici, ascultare pe care a împlinit‑o până în 1781. Simţind că se apropie de trecerea din această viaţă, s‑a retras şi a mai trăit în această lume doi ani, întru răbdarea neputinţelor trupului şi în rugăciune, cu smerenie şi cu mulţumire. Pe 23 aprilie 1783, Cuviosul Sila şi‑a dat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos, după o viaţă în care s‑a străduit să Îl slujească întru totul.

Despre Sfântul Paisie tradiţia spune că era ca un stâlp de foc, sprijinind pe toţi cei din jur ca un povăţuitor adevărat. El primise de la Hristos, Păstorul cel Bun, darul cel mare al înainte‑vederii, care, adăugându‑se la noianul de virtuţi, l‑au făcut să fie cunoscut şi cinstit de către toţi ca un adevărat păstor. Pe 16 decembrie 1784, Cuviosul Paisie s‑a strămutat cu pace la cele veşnice.

Cuviosul Natan s‑a născut în anul 1717, în zona Paşcanilor. A intrat în viaţa monahală la Mânăstirea Putna. Aici a fost rasoforit cu numele Natanail, a fost hirotonit ieromonah şi i s‑a dat ascultarea de ecleziarh. Sfântul Natan a arătat multă osârdie în cele două ascultări pe care le‑a împlinit în viaţa monahală: cea de duhovnic şi cea de copist de manuscrise şi alcătuitor de pomelnice. A trecut la Domnul pe 26 decembrie 1784.

Sprijinindu‑se unul pe altul, în rugăciune şi în ascultare, lucrându‑şi fiecare talantul dat de Dumnezeu, Sfântul Mitropolit Iacob şi Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan au reuşit să scrie o pagină sfântă în istoria secolului al 18‑lea din Moldova. Sub ascultarea Sfântului Iacob, colaboratori din toate cinurile bisericeşti şi straturile sociale au lucrat împreună spre binele comunităţii şi spre mântuirea lor. Împreună‑lucrarea lor reprezintă un model de comuniune între ierarh şi monahi, între cler şi popor, în ascultare şi în dragoste, care a bineplăcut lui Dumnezeu.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 6‑7 iunie 2016, a hotărât canonizarea Sfântului Iacob Putneanul şi a ucenicilor săi, Cuvioşii Sila, Paisie şi Natan, vieţuitori la Putna şi Sihăstria Putnei, cu zilele de prăznuire de 15, respectiv 16 mai.

Nicolae FILIP