LOADING

Type to search

Mânăstirea Livada de Aur

Share

Drumul către cea mai veche mânăstire din Europa nu e unul prea lung… De îndată ce treci Balcanii
şi intri în vechea Tracie, prind a se zări terasele înalte ale fluviului Mariţa. Căţărată pe una dintre ele,
Livada  de Aur, mânăstirea Sfântului Atanasie din Alexandria….

Beroe

Mai întâi, am crezut că e vorba de o glumă… Sfântul Atanasie cel Mare la Stara Zagora ori Cirpan?! Tocmai din Alexandria Egiptului?! N-a fost să am, însă, dreptate… Cetăţile din Tracia şi-au tot schimbat numele în decursul istoriei. Stara Zagora, de pildă, de vreo 10 ori. S-a numit mai întâi Augusta Tra­iana, întemeiată fiind, în jurul anului 106, de către împăratul Traian. O lungă perioadă de timp este socotită cea mai strălucitoare cetate a  provinciei. Între secolele al 3-lea şi al 7-lea, înfloritorul centru creştin (cu un însemnat scaun arhiepiscopal) va purta numele de Beroe. Şi cred că veţi fi de acord cu mine: la Beroe, Sfântul Atanasie cel Mare a poposit, cu adevărat…

Apologia fugii

Citim despre acest fapt – negru pe alb – chiar viaţa sfântului. A „fugarului” Atanasie. O viaţă însoţită de prigoane fără număr. Marele ierarh va scrie chiar o carte – Apologia fugii – ce cuprinde date despre peregrinările, evadările şi plecările sale la drum în miez de noapte… Şi cum să nu te îndepărtezi de oameni, când aceştia caută să te condamne pe nedrept? Acuzat fiind o dată că ar fi înjunghiat un episcop, Atanasie a trebuit, fireşte, să fugă… După o vreme, episcopul „ucis” de ierarhul alexandrin va fi aflat viu şi nevătămat…

Sfântul care cugetă – precum nici un alt teolog – despre dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului, sfântul care a luptat întreaga sa viaţă împotriva arianismului, îşi va petrece – din 45 de ani de patriarhat – 16 ani în exil. Descrie cu vervă, cu umor chiar, „petrecerea” sa, pronunţând public adevăruri tăioase, drept care va fi „mângâiat” de contemporani cu supranumele de Athanasius contra mundum (Atanasie împotriva lumii).

Livada de Aur  a Sfântului Atanasie

„Nu pot decât să mă bucur atunci când e cazul să mă apăr” – scrie sfântul din Alexandria în Apologia fugii. Întru apărarea Dreptei Credinţe, Atanasie alergă spre cele patru zări ale lumii, ori de câte ori este nevoie. În 343, îl aflăm pe drumul Serdicăi (Sofia de astăzi), pentru a participa la un mare sinod. Trece prin Beroe, făcând un lung popas în apropierea unui vechi sanctuar trac, la Livada de Aur, unde intră în legătură cu populaţia tracă şi gotă a zonei. În Tracia, în acele vremuri, bântuia – pe lângă ciuma arianismului – o molimă cumplită. Patriarhul îi ajută pe localnici să înalţe o biserică, lângă o peşteră de pe terasele Mariţei, având dorinţa ca în aceasta să se slujească neîncetat. Îi îmbărbătează pe creştini: prin rugăciune curată vor fi izbăviţi ei de tot necazul abătut asupră-le. Cuvinte profetice, împlinite în puţină vreme…

Mai veche decât Candida Casa…

 

Mărturiile arheologice despre vechiul locaş cu slujire neîncetată, întemeiat de Sfântul Atanasie în veacul al 4-lea, nu sunt deloc puţine, cu toate că mânăstirea, vreme de 17 veacuri, este ruinată şi refăcută în mai multe rânduri. Ultima oară, Zlatna Livada a fost reconstruită – cu sprijinul Ministerului Culturii din ţara vecină – în anii ‘70 ai secolului trecut. În 2003, Petros al VII‑lea, Patriarhul Alexandriei (1949-2004), se va închina la mânăstirea ctitorită de ilustrul său înaintaş, dăruind acesteia o icoană de mare preţ a Sfântului Atanasie cel Mare.

Socotită cea mai veche mânăstire din Europa (344 d. Hr.) – Candida Casa, în Scoţia, va fi întemeiată 16 ani  mai târziu –, lavra de maici de pe terasele Mariţei a beneficiat, în ultimii ani, de importante fonduri băneşti din partea statului; fapt ce a ajutat-o să devină astăzi mai populară chiar, la sud de Dunăre, decât faimoasa mânăstire Rila.