LOADING

Type to search

American botezat la Prodromu

Share

Nu este vorba despre o simplă convertire în acest articol, ci despre o descoperire a Adevărului întreg în credinţă. Iar Adevărul întreg este doar în Ortodoxie, fiindcă doar ea a păstrat Calea, Adevărul şi Viaţa. Rezultă că orice trecere la Ortodoxie este o descoperire a lui Hristos cel adevărat, neascuns în umanismul catolic sau în reformatorul protestantism. Asta a crezut Brett Collins (n. 5 ia­nuarie 1966) din Lynn, Massachusettes, atunci când a descoperit dreapta‑credinţă…

Brett a simţit că se află în pustiu atunci când şi‑a dat seama de frumuseţea Ortodoxiei. Şi deşi nu înţelegea cuvintele slavone ale Liturghiei ruseşti din America, şi‑a dat seama că L‑a descoperit pe Dumnezeul cel tainic, Ce putea să‑l mântuiască. A înţeles atunci că „vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru“ (Fapte 2, 39).

O rusoaică pravoslavnică i‑a spus odată că, dacă vrea să vadă credinţa dată sfinţilor, să meargă într‑o ţară ortodoxă. Şi el neputându‑se hotărî lesne încotro să apuce, s‑a hotărât în cele din urmă să plece chiar spre bastionul Ortodoxiei, adică spre Sfântul Munte Athos. Adusu‑şi‑a aminte însă că „ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este“(Ioan 3, 6), şi mai ales că „nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu carnea şi sângele“ (I Corinteni 15, 50). Astfel a şi purces peste ocean către Grădina Maicii Domnului, cu gând curat, să pună bun început vieţii sale întru Hristos şi „să se nască din apă şi din Duh“, ca să poată „intra în împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3, 5).

Dumnezeu însă, Care cunoaşte toate într‑ascuns, a rânduit ca înainte de a păşi pe pământ sfânt, pe când Brett se afla pe puntea corăbiei ce‑l ducea spre Dafni, să‑l întâlnească pe doctorul Radu Timiş, dreptcredincios ardelean şi fiu duhovnicesc al Prea Sfinţitului Vasile Someşanul. Pe acesta l‑a întrebat el dacă e posibil să fie botezat în Athos, în numele Sfintei Treimi. Fiind şi doctor de suflete, Radu, văzându‑i râvna şi credinţa, l‑a sfătuit să meargă împreună la Prodromu, că nu‑l va lăsa Maica Domnului să plece nemântuit. Aşa au şi făcut, din iconomie dumnezeiască. Iară la Prodromu, după ce mai înainte l‑a cercetat cu de‑amănuntul întru adevărurile dogmelor, avva Petroniu, dimpreună cu duhovnicul românilor athoniţi, avva Iulian, l‑au botezat şi adus la dreaptă credinţă mântuitoare în câteva zile.

Şi a fost încreştinarea lui Brett cu numele de Justin în ziua a doua a lunii septembrie din anul Domnului 2008. Iar săvârşirea Sfintei Taine a Botezului au făptuit‑o ieromonahii Iulian Lazăr şi Damaschin Raus, naş fiind nimeni altul decât doctorul Radu Timiş!

Şi a voit mult a se încreştina Brett cunoscând vorbele cuviosului Paisie Aghioritul cum că „nimenea nu poate înţelege lucrurile lui Dumnezeu cu mintea lui, dacă nu se străduie mai întâi să le trăiască în aşa fel încât să aducă harul lui Dumnezeu în viaţa lui“. Iar el s‑a străduit şi harul lui Dumnezeu a fost cu Justin din clipa aceea, şi iată că şi lui i s‑a făcut cunoscut, în schitul credincioşiei româneşti, că este doar „un Domn, o credinţă, un botez“ (Efeseni 4, 5).